inzendingen Warme TruienDag

Aan onze oproep om een foto van hun warmste trui te mailen gaven diverse buurtbewoners gehoor. Het initiatief om aandacht te besteden aan 5 februari WarmeTruienDag kwam van Désirée Jonkers, een van onze gebouwcontactpersonen.

Er bestaat al 15 jaar een enthousiasmerende website: www.warmetruiendag.nl. Neem eens een kijkje voor inspiratie.

Hierbij de inzendingen die we hebben ontvangen ….

 

WarmeTruienDag 5 februari

Trek een lekkere dikke trui aan én zet de verwarming een graad lager. Zo bespaar je 6% energie en CO2 per graad dat je de verwarming lager zet. Omgerekend kan dat een besparing geven van 60 euro per graad per jaar. (bron: warmetruiendag.nl)

Wat is jouw lievelingstrui? Stuur uiterlijk 10 februari a.s. een foto van de trui per mail. De indiener van de mooiste trui ontvangt een attentie.

Van de foto’s wordt een compilatie gemaakt voor krant 4.
Bezwaar? Meld dit bij het inzenden van je foto.

Aquathermie special Pakhuis de Zwijger terugkijken

Volgens berekeningen van Waternet kunnen 60% van alle Amsterdamse woningen in 2040 worden verwarmd met oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.

Is aquathermie het geheime wapen om de stad van het aardgas af te helpen? Pakhuis De Zwijger verzorgde hier een livecast over op 19 november 2020 in hun zeer informatieve reeks ‘De Energietransitie’.

Annette Schermer zat virtueel aan tafel om mee te praten over de wijze waarop KetelhuisWG de Wilhelmina Gasthuis-buurt op basis van warmte uit het Jacob van Lennepkanaal wil gaan verwarmen.

Kijk de livecast terug via deze link.

Zogroeithet!

Heb jij ook de feestelijke boodschap van KetelhuisWG ontvangen?
Dit is gemaakt van zogenaamd “groeipapier” ook wel “bloeipapier” of “zaadpapier” genoemd. Gevuld met bijen- en vlindermix.

De instructie om dit papier te ‘planten’ vind je hier.

Heb je zelf geen groene vingers of een plekje om dit papier te planten geef het dan aan één van je buren of één van de initiatieven op ons mooie WG terrein met een gemeenschappelijke tuin, zoals paviljoen 1 en 2, de plantenbakken bij LAB111 of de volkstuin van de Kinkerschool.

Verslag van de ALV KetelhuisWG op 30 september 2020

Ter afsluiting van het zeer uitgebreide traject begonnen in 2019 waarbij we samen met onze technische partners, alle stakeholders en geïnteresseerde leden onderzocht hebben welke mogelijkheden er uitgewerkt kunnen worden voor een betaalbaar, lokaal en duurzaam energiesysteem voor het WG-terrein, willen wij onze leden informeren.

Ondanks de beperkingen die Covid ons allemaal oplegt hebben we deze bijeenkomst door laten gaan. Er zijn maximaal 30 fysieke aanwezigen en we hebben via Teams nog ruim 30 deelnemers.

De ruim 60 deelnemers hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de volgende 5 besluiten:

  1. Maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt.
  2. De gesprekken met Baas & Kuijpers te starten over voorwaarden aan de samenwerking. Waternet steunt ons hierin. Zowel Stadgenoot en Waternet namen deel in de selectiecommissie voor een technische partner.
  3. Het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.
  4. De aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten.
  5. Het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie, waarin energie coöperatie KetelhuisWG en het energiebedrijf KetelhuisWG worden onderscheiden.

De video aanwezigheid via Teams is een serieuze uitdaging waarbij wij zeer veel dank verschuldigd zijn aan de vrijwillige hulp van Paul uit het Andreas paviljoen voor de technische ondersteuning. ***

Datum: Woensdagavond 30 september 2020 om 19:30
Locatie: Aula Huygens College

De belangrijkste stukken:

Link naar de agenda van deze vergadering en toegestuurde stukken (pagina)
Link naar de powerpoint presentatie (pdf)

Het videoverslag

De videoregistratie van de bijeenkomst biedt het meest complete verslag wat je van een vergadering kunt maken. Bij de videoregistratie lopen helaas af en toe de technici in beeld, maar de vergadering is verder goed te volgen.

De video is in 2 delen gesplitst: voor de pauze en na de pauze.
Als u op zoek bent naar toelichting bij de presentatie dan geeft de video ook weer het meeste houvast.

Aldus opent onze voorzitter Ted na wat technische strubbelingen om 19:45 de vergadering met enkele hartelijke welkomstwoorden. De vastgestelde agenda gaat gevolgd worden.

Deel 1

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 1

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-18:40Technici nog druk bezig  
15:00-18:40Welkomst woorden Ted1 t/m 4 
18:40 – 42:00Annette presentatie5 t/m 19 
42:00 – 46:00Filia presenteert ToekomsthuisWG20 
46:00 – 1:05:00Ted presenteert technische partner21 t/m 26 
1:05:00 – 1:30:00Theo: Bankable business case
en Organisatie, financiering
27 t/m 36 
 Pauze  

Deel 2

Na de pauze: Deel 2 van de vergadering

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 2

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-6:00Technici nog druk bezig, pauze  
6:00-11:45Ted licht besluiten kort toe
en geeft ruimte voor vragen
  
11:45 – 38:00Vragen worden gesteld uit de zaal
en worden beantwoord door Ted, Annette
  
38:00 – 43:00Vragen worden online gesteld.
Technisch lastig te volgen. Theo beantwoord. *
  
43:00 – 48:00Stemming van 5 besluiten voorgezeten door Ted **42 t/m 46 
49:00 – 52:40Jaarstukken gepresenteerd door Hans
Verzoek instellen kascommissie
47 t/m 51 
 Afsluiting van de vergadering door Ted
met dank en applaus
  

*In verband met de privacy van de deelnemers moesten enkele momenten geblurd/gemute worden. Als we toch nog mensen of namen tonen van mensen die dit niet willen dan halen we dit uiteraard zo snel mogelijk weg: stuur ons een mailtje via contact.

**Online stemmen kon ook door een mailtje te sturen en op een speciale pagina voor leden.
Besluit 2 leidde tot verdere vragen die we de komende weken verder willen beantwoorden. In principe zijn alle besluiten met een ruime meerderheid aangenomen door de leden.

Naschrift en dankzeggingen

De eindrapportage waar ongelooflijk veel uren in zitten is begin oktober aangeboden aan de Gemeente Amsterdam. Voor deze eindrapportage is een aparte pagina gemaakt:

Link naar de eindrapportage KetelhuisWG oktober 2020.

Buitengewoon veel dank voor onze actieve leden en iedereen die geholpen heeft om dit bijzondere project mogelijk te maken door inspiratie, feedback, steun, reactie, denkwerk, input, bijdragen, schrijfwerk, ondersteuning, pizza’s, bijval, support, inbreng, expertise,..
*** Paul willen we ongevraagd nog in het zonnetje zetten met een link. Voor de kosteloze inbreng van hun expertise en middelen.

We zijn alweer op weg naar de volgende stap in dit proces:
Lees verder op : Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

 

Artikel NUL20 aquathermie op het WG-terrein

Naar aanleiding van het rapport van de Provincie Noord-Holland is er veel interesse in de praktische toepassingen van Aquathermische systemen.
Voor Amsterdam met haar vele grachten zou dit een nieuwe mogelijkheid kunnen zijn om de oude binnenstad te voorzien van warmte met lokale bronnen.

Klik hier voor de externe link naar het rapport

Aquathermie op het WG-terrein

Door: Wendy Koops voor NUL20.nl
Geïnterviewde: B.Scheers namens KetelhuisWG.nl

Energiecoöperatie KetelhuisWG wil het WG-terrein in Amsterdam Oud-West gaan verwarmen met aquathermie en zonder aardgas.
Het traject zit in een spannende fase. Twee installatiebureaus hebben onlangs een voorstel ingediend voor de financiële en technische realisatie. Eind september beslissen de leden van KetelhuisWG hoe ze verder willen.

Klik hier om verder te lezen in het tijdschrift van NUL20.nl

Uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland bleek onlangs dat bijna alle Noord-Hollandse woningen met duurzame warmte uit oppervlaktewater verwarmd kunnen worden. Dat onderzoek zegt alleen iets over het potentieel. Voor het WG-terrein in Oud-West heeft energiecoöperatie KetelhuisWG daadwerkelijk de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van warmte uit oppervlaktewater onderzocht.
Daarbij zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. De schil van alle 25 gebouwen op het terrein van het voormalige ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis is onderzocht en architecten hebben gekeken wat er nodig (en mogelijk) is om die gebouwen te verwarmen op lage, midden- of hoge temperatuur. Allerlei technieken zijn volgens Benjamin Scheers, lid van de tienkoppige kopgroep, tegen het licht gehouden. “Zelfs waterstof, riothermie en geothermie.”

Schaalbaarheid

Aquathermie maakt gebruik van de thermische energie van afvalwater, drinkwater of oppervlaktewater, in dit geval van het nabijgelegen Jacob van Lennepkanaal. Het systeem bestaat verder uit een warmte-koude-opslag, buurtwarmtepompen en een warmtenet.
Schaalbaarheid bleek een groot voordeel van aquathermie, vertelt Scheers. “Je kunt beginnen met een installatie waar je eerst driehonderd woningen op aansluit en dat kun je later opschalen. Er zijn 2500 woon-werkeenheden op het terrein, waarvan sommige stammen uit de negentiende eeuw. Er zijn ook woningen van na 2000, die zijn al helemaal geschikt voor verwarmen op lage temperatuur. We willen rekening houden met de logische en al geplande momenten van onderhoud aan die gebouwen. Faseerbaarheid is heel belangrijk.”
Andere sleutelwoorden voor de eind 2018 opgerichte coöperatie zijn lokale opwek, betaalbaarheid, comfort en duurzaamheid. Maar het allerbelangrijkste is dat bewoners/gebruikers te allen tijde zelf de regie willen houden.

Leerproces

Het is indrukwekkend wat de coöperatie in een tamelijk korte periode heeft bereikt. Ze zitten nu in de eindfase van het haalbaarheidsonderzoek, dat mogelijk is gemaakt dankzij een gemeentelijke subsidie. De gemeente heeft KetelhuisWG aangemeld voor de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken en 7,7 miljoen euro subsidie aangevraagd. Rond 1 oktober wordt bekend of KetelhuisWG inderdaad een proeftuin wordt.
Dit project is voor alle betrokkenen, waaronder ook Waternet en Stadgenoot, wat je noemt een ‘leerproces’. Dat geldt ook voor de twee marktpartijen die een uitvoeringsplan hebben gepresenteerd. Als KetelhuisWG met een partij in zee gaat, legt die niet alleen de techniek aan maar zal die ook tijd en expertise moeten investeren. Scheers: “Je gaat echt een langere relatie met elkaar aan, want als het systeem is aangelegd, moet het ook geëxploiteerd en onderhouden worden. Zij worden ook medeverantwoordelijk voor de financiering.”

Huis van de toekomst

Veel bewoners op het terrein willen verduurzamen, maar als je in een appartement woont, ben je afhankelijk van de buren en de woningcorporatie. Om zoveel mogelijk bewoners te betrekken, wil KetelhuisWG een ‘Huis van de Toekomst’ op het terrein openen. Daar kunnen bewoners straks bijvoorbeeld kennismaken met koken op inductie en isolatiematerialen.
“Wij wonen en werken zelf in deze wijk, dus alles wat wel en niet goed gaat ondervinden wij aan den lijve”, benadrukt Scheers. “Dat maakt ons initiatief – dat ontstaat en steeds bijgestuurd wordt door de eindafnemers – compleet anders dan andere projecten. Ik hoop dat dit een voorbeeld wordt voor de energietransitie waartoe bewoners zelf in staat zijn.”

ToekomsthuisWG.nl

Raadsvergadering 24 september 2020

Namens de kopgroep Warmte van 02025 en namens de kopgroep KetelhuisWG spreekt Ted Zwietering in de Gemeenteraadscommissie waar de Transitievisie Warmte van de gemeente wordt besproken.

Bekijk de vergadering

Link naar de vergadering: Vergadering van de raad 24-9-2020
Kijk op tijdstip 33:49 voor het verhaal van Ted.

De belangrijkste punten in zijn verhaal zijn:

  • Hou de energietransitie betaalbaar en maak daar echte afspraken over met de energie-initiatieven in de stad.
  • Zet de energie-initiatieven van de Amsterdamse burgers en ondernemers echt op de kaart in de Transitievisie.
  • Geef de energie-initiatieven een juridische positie waarmee ze de markt in kunnen als onderhandelingspartner.

Andere referenties:

02025.nl

 

Duurzame stad bijlage bij stadskrant Amsterdam september 2020

De stadskrant Amsterdam van september 2020 heeft een speciale bijlage over de duurzame stad. Voor deze krant werd het KetelhuisWG geïnterviewd.

Klik hier voor de externe link naar de bijlage.

Naast de vele mooie en inspirerende artikelen staat op pagina 7 het volgende artikel over ons KetelhuisWG initiatief.

Energietransitie moet toch sneller kunnen?

Eigen initiatief
Amsterdam werkt toe naar een leefbare stad die draait op schone energie. Een stad waar we bouwen, verwarmen en koken zonder daarmee ook de aarde op te warmen. Daarom wil Amsterdam vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn. Maar voor sommige mensen gaat dit niet snel genoeg. Zij nemen zelf het initiatief om hun huis, gebouw of buurt aan te pakken. Energiecoöperatie KetelhuisWG bijvoorbeeld. Annette Schermer, 1 van de 10 initiatiefnemers, vertelt.

Op het WG-terrein in stadsdeel West wonen veel actieve mensen die graag nieuwe dingen aanpakken en zich inzetten voor een betere buurt. Annette: “Wij vonden dat die hele energietransitie te langzaam ging. We wilden aantonen dat het sneller kan. Daarom hebben we in 2018 de coöperatie opgericht. Ons doel: Het WG-terrein in 2028 klimaatneutraal.”

‘We doen het samen’

“We hebben ervoor gekozen om over te stappen op een warmtesysteem waarbij we de warmte uit oppervlaktewater gebruiken voor de verwarming van onze huizen. Maar dat kan alleen als minstens 75 procent van de bewoners meedoet. Anders is het onbetaalbaar. Maar ja, hoe krijg je zo veel mensen enthousiast? En hoe bereik je iedereen? Dat was onze volgende uitdaging.”

Gemakkelijk

“We proberen het de bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo stonden we in de hallen van de gebouwen met informatie en houden we regelmatig buurtinformatiebijeenkomsten. Elk gebouw heeft een energie-ambassadeur gekregen. We hebben een website gebouwd waar je alles te weten kunt komen over de coöperatie, het warmtesysteem en energie besparen. Via de website kunnen bewoners een bezoek van een energiecoach aanvragen voor besparingsadvies. Die maakt meteen een infraroodfoto van de woning, waarop je kunt zien waar energie weglekt. Daarnaast staat de Aardgasvrij-bus 3 keer in de buurt. Daar kan iedereen zich individueel laten informeren.”
De ledenaantallen nemen toe. “We zijn nu druk bezig om alles financieel rond te krijgen. Als alles goed gaat sluiten we in 2023 het eerste gebouw aan.”

Pagina 7: Duurzame Stad
Publicatiedatum 16-9-2020

Klik hier voor de link naar de krant per stadsdeel

Thesis over energie-initiatieven in Amsterdam

Voor zijn bachelorexamen op de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) heeft Allerd Nanninga een thesis geschreven waarin barrières en kansen voor energie initiatieven in Amsterdam onderzocht worden.

De thesis is in het Engels en de officiële titel is:
“Identifying barriers to development of local low carbon energy initiatives in Amsterdam”
Als case study gebruikt hij onder andere het KetelhuisWG en de Weesperzijdebuurt.

Voor iedereen die op zoek is naar een onafhankelijke analyse van het aardgas vrij/ minder CO2 uitstoot vraagstuk, toegespitst op de Amsterdamse actualiteit bieden we zijn thesis aan.

klik hier voor de thesis

De lege stad 7 april 2020 door Anoesjka

2e C Huygensstraat

Niet iedereen kan of wil een wandeling door de stad maken. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit kan doen.

Van de bijzondere stilte en de schoonheid van de stad die ik heb ervaren, heb ik onderweg foto’s gemaakt.

Dit beeld van de stad heb ik zo goed als mogelijk in één document vastgelegd voor onze bijzondere Binnenbuurt WG, opdat ook de thuisblijvers een beeld krijgen van hoe de stad er op 7 april 2020 tussen 11.00 en 14.00 uur uitzag. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden.

De straatnamen geven de route aan die ik gelopen heb.

De lege stad 7 april 2020