Duurzame stad bijlage bij stadskrant Amsterdam september 2020

De stadskrant Amsterdam van september 2020 heeft een speciale bijlage over de duurzame stad. Voor deze krant werd het KetelhuisWG geïnterviewd.

Klik hier voor de externe link naar de bijlage.

Naast de vele mooie en inspirerende artikelen staat op pagina 7 het volgende artikel over ons KetelhuisWG initiatief.

Energietransitie moet toch sneller kunnen?

Eigen initiatief
Amsterdam werkt toe naar een leefbare stad die draait op schone energie. Een stad waar we bouwen, verwarmen en koken zonder daarmee ook de aarde op te warmen. Daarom wil Amsterdam vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn. Maar voor sommige mensen gaat dit niet snel genoeg. Zij nemen zelf het initiatief om hun huis, gebouw of buurt aan te pakken. Energiecoöperatie KetelhuisWG bijvoorbeeld. Annette Schermer, 1 van de 10 initiatiefnemers, vertelt.

Op het WG-terrein in stadsdeel West wonen veel actieve mensen die graag nieuwe dingen aanpakken en zich inzetten voor een betere buurt. Annette: “Wij vonden dat die hele energietransitie te langzaam ging. We wilden aantonen dat het sneller kan. Daarom hebben we in 2018 de coöperatie opgericht. Ons doel: Het WG-terrein in 2028 klimaatneutraal.”

‘We doen het samen’

“We hebben ervoor gekozen om over te stappen op een warmtesysteem waarbij we de warmte uit oppervlaktewater gebruiken voor de verwarming van onze huizen. Maar dat kan alleen als minstens 75 procent van de bewoners meedoet. Anders is het onbetaalbaar. Maar ja, hoe krijg je zo veel mensen enthousiast? En hoe bereik je iedereen? Dat was onze volgende uitdaging.”

Gemakkelijk

“We proberen het de bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo stonden we in de hallen van de gebouwen met informatie en houden we regelmatig buurtinformatiebijeenkomsten. Elk gebouw heeft een energie-ambassadeur gekregen. We hebben een website gebouwd waar je alles te weten kunt komen over de coöperatie, het warmtesysteem en energie besparen. Via de website kunnen bewoners een bezoek van een energiecoach aanvragen voor besparingsadvies. Die maakt meteen een infraroodfoto van de woning, waarop je kunt zien waar energie weglekt. Daarnaast staat de Aardgasvrij-bus 3 keer in de buurt. Daar kan iedereen zich individueel laten informeren.”
De ledenaantallen nemen toe. “We zijn nu druk bezig om alles financieel rond te krijgen. Als alles goed gaat sluiten we in 2023 het eerste gebouw aan.”

Pagina 7: Duurzame Stad
Publicatiedatum 16-9-2020

Klik hier voor de link naar de krant per stadsdeel