Over KetelhuisWG

KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor de WG-buurt in Amsterdam Oud-West. Bewoners en ondernemers nemen het heft in eigen handen om samen bij te dragen aan een toekomstbestendige buurt. KetelhuisWG wil in coöperatief verband de toekomst van de energievoorzieningen in de WG-buurt bespoedigen, aanjagen, verbeteren en verduurzamen.

 

KetelhuisWG in een notendop, door Pakhuis de Zwijger

KetelhuisWG-organisatie-map

Energiecoöperatie en energiebedrijf in oprichting KetelhuisWG

Buurtbewoners hebben zeggenschap over hun eigen energie. Dat is het uitgangspunt van KetelhuisWG.

 

Hoe werkt dat? De leden van de energiecoöperatie KetelhuisWG UA besluiten in de Algemene Ledenvergadering over de oprichting van een energiebedrijf, waarin de coöperatie de enige aandeelhouder is. Zij beslissen dus als toekomstige klanten over de organisatie en de energietarieven en worden eigenaar van energiebedrijf KetelhuisWG BV.

 

De coöperatie is verantwoordelijk voor het draagvlak en de werving van leden in de buurt, de financiering van het Eigen Vermogen voor het energiesysteem en het bestuur van de BV.

 

De coöperatie zal worden ingericht conform de 7 coöperatieve principes.

 

De leden van de coöperatie besluiten in de ALV (Algemene Ledenvergadering) over de inhoud van alle relevante overeenkomsten die de coöperatie en het bedrijf sluiten, alsmede de statuten van de coöperatie zelf en de oprichtingsakte van het energiebedrijf. De ALV bepaalt ten allen tijde het beleid van de coöperatie, zoals de begroting en de leveringstarieven.

Kopgroepleden

Annette Schermer

Projectmanager

Anoesjka Dinjens

Lid kopgroep en energiecoach

Margo Henderson

Lid kopgroep, werkgroep communicatie en foliebrigade

Ted Zwietering

Lid kopgroep en voorzitter

Jet van Rijswijk

Lid kopgroep

Robert Riede

Lid kopgroep

Theo Konijn

Lid kopgroep en werkgroep business case

Hans Oele

Lid kopgroep en penningmeester

Ivo Bol

Lid kopgroep

Partners en adviseurs

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) investeert in de installatie, die warmte uit het Jacob van Lennepkanaal haalt. Lees meer over hoe het energiesysteem werkt.

Met het Waterschap AGV sluit KetelhuisWG een overeenkomst die de samenwerking en levering van de warmte aan het energiesysteem regelt.

 

DVP Smart Concepts adviseert KetelhuisWG en het Waterschap over het definitieve ontwerp en het realisatieplan van het energiesysteem van Baas Kuijpers.

 

Voordat leden van energiecoöperatie KetelhuisWG kunnen besluiten over het nieuwe energiesysteem, de aanpassingen aan de gebouwen, de organisatie en de financiering, informeert de coöperatie iedereen zo goed mogelijk via onder meer website, kranten, nieuwbrieven, folders, informatiebijeenkomsten, gebouwgesprekken, individuele gesprekken en exposities.

Daarvoor zorgt het communicatieteam van KetelhuisWG vrijwilligers ondersteund door energieke communicatieadviseurs.

 

Het team gebouwadviseurs zorgt voor een goed onderbouwd advies over maatregelen per gebouw om:

  • Te kunnen aansluiten
  • In de toekomst energie te besparen
  • En subsidies vast te stellen voor de financiering.

Procesbegeleider, De Warme TransitieMakers, Kwa Architecten, bouwfysicus Blonk Advies, duurzaam bouwen expert, Valkhoff Advies, financieel expert, Sustainable Finance en gebouwinstallatieadviseur Paviljoen III adviseren de gebouweigenaren. Zij vertalen de technische rapporten ook in een handzame brochure voor de bewoners.

 

Stadgenoot is als woningcorporatie een van de grootste woningeigenaren.

Stadgenoot en KetelhuisWG sluiten een samenwerkingsovereenkomst over de gebouwaanpassingen en het garanderen van de huidige huur. Stadgenoot betaalt de gebouwmaatregelen, de bijdrage aansluitkosten voor de huurders.

 

Met andere woning- en gebouweigenaren, zoals LAB111, AOC, Cordaan en gemeente maakt KetelhuisWG eveneens afspraken over moment van aansluiten.

 

De haalbaarheid en de uitwerking van de plannen voor een lokaal, duurzaam én betaalbaar energiesysteem in eigen beheer is vanaf het begin mede gefinancierd door de gemeente en het stadsdeel.

De gemeente heeft de Rijksbijdrage van €7,7 mln voor de realisatie aangevraagd op basis van de plannen van KetelhuisWG. Die steun heeft ervoor gezorgd dat KetelhuisWG de buurtbewoners een betaalbaar, duurzaam alternatief voor verwarmen met aardgas kan bieden. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: