Over KetelhuisWG

Wij zijn een actieve groep bewoners, huurders en ondernemers op het WG-terrein te Amsterdam. Dit is ons initiatief om voorop te lopen bij de energie transitie van het hele WG-terrein.

 

We willen in coöperatief verband de toekomst van de energie voorzieningen in onze wijk bespoedigen, stimuleren, aanjagen, verbeteren en verduurzamen.

KetelhuisWG-organisatie-map

Energiecoöperatie en energiebedrijf in oprichting KetelhuisWG

Buurtbewoners hebben zeggenschap over hun eigen energie. Dat is uitgangspunt van KetelhuisWG.

 

Hoe werkt dat? De leden van de energiecoöperatie KetelhuisWG UA besluiten in de Algemene Ledenvergadering over de oprichting van een energiebedrijf, waarin de coöperatie de enige aandeelhouder is. Zij beslissen dus als toekomstige klanten over de organisatie en de energietarieven en worden eigenaar van energiebedrijf KetelhuisWG BV.

 

De coöperatie is verantwoordelijk voor het draagvlak en de werving van leden in de buurt, de financiering van het Eigen Vermogen voor het energiesysteem en het bestuur van de BV.

 

De coöperatie zal worden ingericht conform de 7 coöperatieve principes.

 

De leden van de coöperatie besluiten in de ALV (Algemene Ledenvergadering) over de inhoud van alle relevante overeenkomsten die de coöperatie en het bedrijf sluiten, alsmede de statuten van de coöperatie zelf en de oprichtingsakte van het energiebedrijf. De ALV bepaalt ten allen tijde het beleid van de coöperatie, zoals de begroting en de leveringstarieven.

Kopgroepleden

Annette Schermer

Ik ben projectmanager en ik woon in het Poortgebouw

Anoesjka Dinjens

Ik ben energiecoach en woon in een ‘stadsvilla’ op het WG-terrein

Margo Henderson

Ik woon in de nieuwbouw Andreasveldje

Anne Marie de Koter

Ik woon in de Wilhelmina toren

Ted Zwietering

Ik woon in het Poortgebouw

Jet van Rijswijk

Ik woon op de Gerard Borstkade

Benjamin Scheers

Ik woon in Paviljoen 1

Robert Riede

Ik woon op de eerste Helmersstraat

Theo Konijn

Ik woon in het Poortgebouw

Hans Oele

Ik ben penningmeester en woon in een ‘stadsvilla’ op het WG-terrein

Partners en adviseurs

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) investeert in de installatie, die warmte uit het Jacob van Lennepkanaal haalt. Lees meer over hoe het energiesysteem werkt.

Met het Waterschap AGV sluit KetelhuisWG een overeenkomst die de samenwerking en levering van de warmte aan het energiesysteem regelt.

 

Baas Kuijpers ontwerpt, bouwt, onderhoudt en laat een slim energiesysteem zo efficiënt mogelijk werken. Dat doen ze in opdracht van KetelhuisWG en Waternet zorgt voor technische specificaties van de installatie die warmte uit het Jacob van Lennepkanaal haalt. Lees meer over hoe het energiesysteem werkt.

 

DVP Smart Concepts adviseert KetelhuisWG en het Waterschap over het definitieve ontwerp en het realisatieplan van het energiesysteem van Baas Kuijpers.

 

Voordat leden van energiecoöperatie KetelhuisWG kunnen besluiten over het nieuwe energiesysteem, de aanpassingen aan de gebouwen, de organisatie en de financiering, informeert de coöperatie iedereen zo goed mogelijk via onder meer website, kranten, nieuwbrieven, folders, informatiebijeenkomsten, gebouwgesprekken, individuele gesprekken en exposities.

Daarvoor zorgt het communicatieteam van KetelhuisWG vrijwilligers ondersteund door energieke communicatieadviseurs.

 

Het team gebouwadviseurs zorgt voor een goed onderbouwd advies over maatregelen per gebouw om:

  • Te kunnen aansluiten
  • In de toekomst energie te besparen
  • En subsidies vast te stellen voor de financiering.

Procesbegeleider, De Warme TransitieMakers, Kwa Architecten, bouwfysicus Blonk Advies, duurzaam bouwen expert, Valkhoff Advies, financieel expert, Sustainable Finance en gebouwinstallatieadviseur Paviljoen III adviseren de gebouweigenaren. Zij vertalen de technische rapporten ook in een handzame brochure voor de bewoners.

 

Stadgenoot is als woningcorporatie een van de grootste woningeigenaren.

Stadgenoot en KetelhuisWG sluiten een samenwerkingsovereenkomst over de gebouwaanpassingen en het garanderen van de huidige huur. Stadgenoot betaalt de gebouwmaatregelen, de bijdrage aansluitkosten voor de huurders.

 

Met andere woning- en gebouweigenaren, zoals Lab 111, AOC, Cordaan en gemeente maakt KetelhuisWG eveneens afspraken over moment van aansluiten.

 

De haalbaarheid en de uitwerking van de plannen voor een lokaal, duurzaam én betaalbaar energiesysteem in eigen beheer is vanaf het begin mede gefinancierd door de gemeente en het stadsdeel.

De gemeente heeft de Rijksbijdrage van €7,7 mln voor de realisatie aangevraagd op basis van de plannen van KetelhuisWG. Die steun heeft ervoor gezorgd dat KetelhuisWG de buurtbewoners een betaalbaar, duurzaam alternatief voor verwarmen met aardgas kan bieden. 

Downloads

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: