Absoluut betaalbaar

KetelhuisWG produceert, distribueert en levert absoluut betaalbare energie. Een van de uitgangspunten van KetelhuisWG is dat eigenaren, huurders en ondernemers niet meer gaan betalen dan ze nu betalen voor verwarmen met aardgas. Hoe kan dit en hoe ziet deze nieuwe warmterekening er in de praktijk uit? 

Vastrecht en verbruikstarief 

Als je aansluit op het duurzame warmtenet van KetelhuisWG krijg je te maken met vaste en variabele kosten. Iedere deelnemer betaalt jaarlijks een vast bedrag voor het onderhoud van het warmtenet en de afleverset, en voor het meten van het gebruik. Dat bedrag heet ‘vastrecht’. Je betaalt een dergelijk vastrecht ook aan je huidige leverancier van aardgas. KetelhuisWG gaat dit vastrecht zo laag mogelijk houden. Naast de vaste kosten betaal je voor jouw warmte en warmwatergebruik een tarief per eenheid warmte. Die eenheid heet Gigajoule. Eén Gigajoule komt overeen met 35m3 aardgas. Dit tarief is een verbruikstarief, omdat het totale bedrag afhankelijk is van je verbruik.

KetelhuisWG kiest voor een laag vastrecht en voor een groot aandeel ‘verbruikstarief’, omdat betalen per warmtegebruik energiezuinig gedrag stimuleert én bovendien een financiële prikkel is voor verdere isolatiemaatregelen.

Kostenopbouw_groot

Geen eenmalige aansluitkosten

Als je wilt overstappen naar het duurzame warmtenet van KetelhuisWG zijn de eenmalige aansluitkosten voor zowel woningeigenaren als huurders per saldo nul euro. Dit heeft te maken met subsidieregelingen vanuit het Rijk. Voor eigenaren is dit de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en voor Stadgenoot de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen.

Extra gebouwmaatregelen

In enkele gebouwen zijn er nog (isolerende) maatregelen nodig om een woning geschikt te maken voor aansluiting. Het warmtenet levert namelijk warm water op 70 graden en in veel woningen levert de cv-ketel warm water van 80 of 90 graden. Dan is soms extra kierdichting, isolatie van daken, vloeren, ramen of extra radiatorcapaciteit nodig om ervoor te zorgen dat het ook bij strenge vorst nog lekker warm wordt. Indien er extra (isolerende) maatregelen nodig zijn voor jouw gebouw, geeft KetelhuisWG advies over de gebouwmaatregelen en de kosten ervan per gebouw. De kosten van deze extra maatregelen zijn voor de (vereniging van) eigenaren en Stadgenoot. Eigenaren en Stadgenoot kunnen gemeentelijke en Rijkssubsidies voor isolatie en aansluiten op duurzame energie krijgen. De uiteindelijke bijdrage voor eigenaren zal daarmee laag gehouden kunnen worden.

Aardgasvrij koken

Aardgasvrij verwarmen betekent voor de meeste bewoners ook koken op inductie. De elektrische aansluiting die daarvoor nodig is, betaalt KetelhuisWG. Woningeigenaren betalen de inductiekookplaat; voor huurders betaalt Stadgenoot die. Ook voor de aanschaf van de inductiekookplaten zijn subsidieregelingen.

Aanvragen van subsidieregelingen

KetelhuisWG wil het aanvragen van deze subsidieregelingen collectief regelen. KetelhuisWG maakt in het eerste kwartaal van 2022 afspraken met eigenaren, VvE’s en Stadgenoot over de coördinatie voor subsidieaanvragen.

Besparingen

Naast kosten zijn er ook besparingen. Zo is er geen onderhoud meer nodig aan cv-ketels en worden de afleversets door KetelhuisWG geplaatst, onderhouden en vervangen. Ook vervanging van (dure) rookgaskanalen iedere 20 jaar is niet meer nodig. Dat betekent dat eigenaren aanzienlijk besparen op de meerjaren-onderhoudsbegroting.

Wil je meer weten over de uitvoering? Klik hier door naar de volgende onderwerpen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: