Absoluut betaalbaar

Niet Meer Dan Nu

KetelhuisWG produceert, distribueert en levert absoluut betaalbare energie. Huurders, eigenaar-bewoners en ondernemers betalen niet meer dan ze nu betalen voor verwarmen met aardgas. De tarieven die je betaalt zijn zo variabel mogelijk. Ze zijn direct gekoppeld zijn aan de hoeveelheid warmte die je gebruikt. Dat stimuleert energiezuinig gedrag én is een financiële prikkel voor verdere isolatiemaatregelen.

De jaarlijks vastgestelde maximale tarieven van de Autoriteit Consument en Markt zijn randvoorwaarde voor het tariefsysteem. De ACM houdt ook toezicht op de leveringszekerheid.

Als je wilt aansluiten rekent KetelhuisWG uit wat je gemiddeld per jaar over de afgelopen 4 jaar hebt betaald voor gas. Voor ongeveer datzelfde bedrag per jaar sluit je dan voor 15 jaar een leveringscontract, jaarlijks verhoogd met de alleen gezinsconsumptie-index.

Na 5 jaar kun je eventueel stoppen.

Energiebelasting en de opslag voor duurzame energie betaal je niet.

Kostenopbouw_groot

Voorbeeld van hoe de nieuwe rekening er gaat uitzien ten opzichte van de rekening nu

­­

Disclaimer: De exacte bedragen worden op dit moment uitgerekend om iedereen het Niet Meer Dan Nu principe te garanderen.

Eenmalige aansluitkosten

Eigenaren

Woningeigenaren en vastgoedeigenaren betalen eenmalig een Bijdrage voor de AansluitKosten (BAK). De hoogte is vergelijkbaar met afschrijving en onderhoud van een cv-ketel gedurende 30 jaar.

KetelhuisWG onderhoudt en vervangt de afleverset.

Rookgaskanalen hoeven bij aansluiting op een warmtenet niet vervangen te worden.

Dat betekent dat eigenaren aanzienlijk besparen op de meerjaren-onderhoudsbegroting.

 

Huurders

Als je als huurder van Stadgenoot of van een particuliere verhuurder wilt aansluiten betaal je geen bijdrage aansluitkosten. Dat doet namelijk de eigenaar al.

 

De kosten van gebouwmaatregelen

Als je gaat verwarmen zonder gas, zijn er aanpassingen in de woning nodig. Die zijn beschreven onder het kopje ‘In je woning’.

Baas Kuijpers, legt de leidingen in je gebouw en woning aan, plaatst de afleverset en past eventueel de elektriciteitsinstallatie aan voor inductiekoken. Die kosten worden dus door KetelhuisWG betaalt. Meer over het hele systeem lees je onder het kopje ‘Zo werkt het energiesysteem’.

In sommige gebouwen en woningen zijn nog andere aanpassingen nodig. Het warmtenet levert namelijk warm water op 70 graden en in veel woningen levert de CV-ketel warm water van 80 of 90 graden. Dan is soms extra kierdichting, isolatie van daken, vloeren, ramen of extra radiatorcapaciteit nodig om ervoor te zorgen dat het ook bij strenge vorst nog lekker warm wordt. Deze maatregelen zijn voor rekening van de eigenaar.

KetelhuisWG geeft advies over de gebouwmaatregelen en de kosten ervan per gebouw.

Technische detailrapporten per gebouw zijn vanaf eind oktober 2021 te downloaden, evenals bewonersbrochures.

Eigenaren en Stadgenoot kunnen gemeentelijke en Rijkssubsidies voor isolatie en aansluiten op duurzame energie krijgen. De uiteindelijke bijdrage voor eigenaren zal daarmee laag gehouden kunnen worden.

KetelhuisWG maakt vanaf november 2021 – maart 2022 afspraken met eigenaren, VvE’s en Stadgenoot over de coördinatie voor subsidieaanvragen.

 

De kosten van aardgasvrij koken

Aardgasvrij verwarmen betekent voor de meeste bewoners ook koken op inductie. De elektrische aansluiting die daarvoor nodig is, betaalt KetelhuisWG. Voor de kookplaat zelf zijn subsidieregelingen. Huurders hoeven die niet zelf aan te schaffen. Daarover voeren Stadgenoot en KetelhuisWG nu gesprekken. Woningeigenaren kunnen hoogstwaarschijnlijk een deel van de kosten gesubsidieerd krijgen. Dat wil KetelhuisWG collectief regelen.

Wil je meer weten over de uitvoering? Klik hier door naar de volgende onderwerpen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: