Ketelhuis warmte

Wist je dat de gebouwen op het WG-terrein vroeger verwarmd werden via een collectief warmtenet met warm water uit een ketelhuis aan de van Lennepkade? Dat ketelhuis is gesloopt. Alle gebouwen kregen een eigen, gasgestookte warmtevoorziening.

Energie transitie

In het kader van de energietransitie, de noodzaak om onze CO² uitstoot te verminderen en de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, hebben wij de ambitie om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor de gebouwen op het WG-terrein.

Samenwerken op het wg-terrein

We willen samen met de betrokken gebouwen op het WG-terrein onderzoeken hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden, zodat de gebouwen kunnen worden afgesloten van het aardgasnet.

Maar we willen meer!
In de toekomst zal de behoefte aan elektriciteit voor wonen, werken en voertuigen toenemen.
Hoe kunnen wij samen al onze energie duurzaam opwekken en gebruiken waar en wanneer dat nodig is?

Wij willen warmte en elektriciteit combineren voor een lokale energie-neutrale oplossing.

Onze centrale uitgangspunten

de nieuwe energie moet duurzaam opgewekt zijn

de nieuwe energie moet betaalbaar zijn. Niet duurder en bij voorkeur goedkoper.

de woningen en bedrijfsruimten moeten comfortabel zijn, goed te verwarmen en goed te ventileren.

aanpassingen moeten zo min mogelijk overlast geven en altijd in overleg met de (om)wonenden zijn.

de investeringen moeten financierbaar en rendabel zijn.

Presentaties herfst 2018

We hebben eind oktober 2018 twee avonden georganiseerd waarbij bedrijven en experts hun visie op de energie transitie voor het WG-terrein hebben gepresenteerd aan buurtbewoners, de initiatiefgroep en aan elkaar.

Deze presentaties en oplossingen kun je terugzien en beoordelen.

Voor het programma en uitgebreide informatie klik hier: 
 
Presentaties Herfst 2018


Pilot nieuwe energie

Wij zijn een initiatiefgroep van bewoners en ondernemers op het WG-terrein. Wij overleggen met de gebouweigenaren, zoals Stadgenoot en Cocon bv. En we overleggen als collectief met de netbeheerder en de overheid.

Dit zijn belangrijke partners, maar wij als gebruikers willen het heft in eigen handen hebben.

Heft in eigen hand

Wij willen de opdrachtgevers zijn van het haalbaarheidsonderzoek, waarmee we beginnen. En we willen later ook de opdrachtgevers zijn van de ontwikkeling en uitvoering van de energievoorziening.

Wij denken dat het WG-terrein bij uitstek geschikt is voor een pilot ‘nieuwe energie’. Vanwege het type bewoners, de organisaties en ondernemers en de aard en diversiteit van de gebouwen. De afstand tussen (en wellicht ook in en onder) de gebouwen en de nabijheid van het Jacob van Lennepkanaal bieden veel technische mogelijkheden.

Doe mee!

Per gebouw zoeken we ten minste twee (bestuurlijke) contactpersonen voor de initiatiefgroep.
Maar ook sympathisanten die dit project willen volgen, bijsturen en aanvullen zijn van harte welkom.
Meld je ook aan om te laten weten dat je dit een goed initiatief vindt.