Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers zet zich in voor KetelhuisWG. Zij geven energieadvies, helpen met kleine energiebesparende maatregelen, maken de KetelhuisWG buurtkrant en nieuwsbrief, brengen de buurtkrant rond, zijn gebouwcontactpersoon, denken kritisch mee over geld, techniek, gebouwen, organisatie en helpen evenementen organiseren. Iedereen heeft daar zijn eigen motivatie voor. Met zijn allen werken we aan een duurzaam WG-terrein.

Marion Bakker

Campagneteam en energiecoach

Ik wil graag van het gas af omdat ik mij zorgen maak hoe het gaat met ons klimaat. Daarom ben ik actief bij KetelhuisWG.  Een mooi initiatie om samen van het gas af te gaan. Daarnaast ben ik als vrijwilliger energiecoach. Ik help graag bewoners om energie te besparen.

Marga Putter

Gebouwvertegenwoordiger en vrijwilliger ToekomsthuisWG

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een beter milieu voor de volgende generaties. Het project van KetelhuisWG past prachtig bij die doelstelling. Dat wij op deze manier met de wijk gezamenlijk van het gas af kunnen vervult mij met trots.

Frans van Liempt

Lid kopgroep en werkgroep-techniek

Ik doe mee omdat we van fossiel af moeten en de warmtecentrale van de gebruikers moet zijn en niet van aandeelhouders. Geweldig ook dat we door aquathermie het kanaal gezond houden. 

Annelies Stevers

Campagneteam en vrijwilliger ToekomsthuisWG

Het KetelhuisWG-project vind ik een fantastisch initiatief, maar ook een gigantische klus. Door de professionele en transparante aanpak heb ik er vertrouwen in dat het gaat lukken om een eigen warmtenet op het WG terrein te realiseren. En gezien de toestand van het milieu en de ontwikkelingen in de wereld moeten we sowieso van het gas af. Hier lever ik graag een bijdrage aan. Vele handen maken licht werk!

Margo Henderson

Kopgroep en campagneteam

Net als velen maak ik me zorgen om het klimaat. Wat ik leuk vind van dit initiatief is dat men de daad bij het woord voegt. Niet afwachten wat de overheid bijvoorbeeld gaat doen, maar zelf initiatief ontplooien.

Anoesjka Dinjens

Kopgroep en energiecoach

Mijn betrokkenheid bij het KetelhuisWG is het delen van en uitbreiden van mijn kennis over zuinig omgaan met energie. Iets wat ik belangrijk vind en graag aandacht aan geef!

Theo Konijn

Kopgroep en werkgroep-businesscase

Ik draag met veel plezier bij aan KetelhuisWG, omdat ‘oudbouw’ in Nederland alleen van het gas af gaat als de bewoners dit zelf willen. Bovendien is de WG-buurt voor mij een speciale plek, en op deze manier hebben we zelf grip op de beslissingen en op de prijs.

Robert Riede

Kopgroep en werkgroep-techniek

Duurzaamheid heeft voor mij alles te maken met bewustzijn, keuzes maken en er ook naar handelen. KetelhuisWG is voor mij precies wat die dingen met elkaar verbindt. De coöperatievorm geeft iedereen de mogelijkheid om de keuze te maken voor duurzame energie. Daarin een voortrekkersrol vervullen is een mooie uitdaging voor mij.

Ted Zwietering

Kopgroep

Er is een harde noodzaak voor de energietransitie en met de bestaande klimaatakkoorden gaat het te langzaam. Daarom maak ik me in de kopgroep hard voor een nieuw energiesysteem. Een energiesysteem dat echt duurzaam is én betaalbaar voor iedereen die hier woont.

Mechtild Linssen

Campagneteam

Omdat we een fantastisch project met elkaar hebben ontwikkeld, doe ik nu mee met het campagneteam. Samen proberen we iedereen enthousiast te maken om mee te doen, een startcontract te tekenen en daarmee lid te worden van de energiecoöperatie. 

Ivo Bol

Kopgroep

Omdat KetelhuisWG, als burgerinitiatief, de energietransitie realiteit gaat maken in onze buurt, zet ik me daar graag voor in. 

Michiel Evelo

Gebouwenvertegenwoordiger

Ik zet me in voor KetelhuisWG, omdat ik het een heel goed initiatief vind. Samen eigenaar zijn van een duurzame energiecentrale, onafhankelijk van de grote energieleveranciers.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: