Margo’s blog

Gisteravond, 13 juni, toog ik heel benieuwd naar ‘het kerkje’ op het WG-terrein. We hadden een bijeenkomst belegd met ‘gebouwvertegenwoordigers’. Dit zijn bewoners van het WG-terrein die ons initiatief steunen en als contactpersoon willen dienen tussen hun buren en de kopgroep en initiatiefnemers van het project.

Het moment van deze avond was niet toevallig. We hadden net te horen gekregen dat we subsidie van de gemeente hebben gekregen om te onderzoeken of – en zo ja op welke manier – hier op het terrein een duurzame energievoorziening mogelijk is. En dus was er taart van – natuurlijk! – de duurzame bakker Bettina Bakt.

Ik vond het een heel geslaagde avond en niet omdat iedereen alles maar goed vond. Er kwamen ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld: ‘waarom moeten wij op het WG-terrein voorlopen op de rest van Nederland?’  En ‘wordt de energie juist niet duurder dan nodig?’ Dat is alleen maar goed. Wij van ‘de kopgroep’ willen immers dat het een voor ieder acceptabel project wordt en het scherpt het nadenken als we worden uitgedaagd.

Heel blij werd ik van het slot van de avond, waarop veel buurtbewoners aangaven te willen meehelpen en ook de meest kritische graag actief betrokken blijven. Geweldig!

Margo Henderson
Sinds december 2018 bij de kopgroep

Pannenkoeken!

Op Zaterdag 25 mei a.s. van 12.00 – 16.00 uur is er weer de jaarlijkse boekenmarkt bij het poortgebouw op het WG terrein.
Hier zal één van de kopgroepleden van KetelhuisWG pannekoeken bakken op inductie. Naast het nuttigen van deze heerlijke pannekoeken kun je ook informatie krijgen over ons initiatief en lid worden.

tot dan?

 

Open inloop voorlichting voor de buurt 6 april

Na het grote succes van onze ‘hallentoer’ hebben we een open inloop middag georganiseerd.

Op zaterdag 6 april tussen 15.00 – 17:00 zijn we aanwezig in LAB111 om bewoners en bedrijven te informeren over de plannen om het WG-terrein aardgasvrij en duurzaam te maken.

Wij willen graag kennismaken met de mensen die we nog niet tegen zijn gekomen. Ons ledental begint flink te groeien en we roepen vooral ook huurders op om langs te komen. Wij willen samenwerking stimuleren op ons prachtige en groene terrein.

Iedereen op het WG-terrein kan lid worden van de energiecoöperatie ketelhuisWG.

 

Aftrap degelijk duurzaam plan voor het WG-terrein

De eerste grote vergadering met de belangrijkste partners is een feit!

Op dinsdag 19 maart 2019 zat het hele team aan tafel om de eerste stappen te zetten om realistische en betaalbare oplossingen te zoeken voor duurzame energie op het WG-terrein.

Op basis van ons projectplan zijn de rollen, ambities en het uiteindelijke ‘product’ waar we mee willen komen afgebakend.

We willen:

  • Een helder beeld geven van de mogelijkheden die we hebben op wijk niveau.
  • Enkele technisch goed onderbouwde scenario’s waarbij we kijken naar de specifieke eisen van de gebouwen op ons terrein.
  • Scenario’s moeten ook financieel optimaal zijn.
  • Bruikbare innovaties meenemen in een combinatie van centrale en decentrale oplossingen.

Onze leden zijn van essentieel belang in de uiteindelijke beslissing welke oplossingen gekozen kunnen worden. (word lid!)

Aan tafel:
KetelhuisWG: Annette, Ted, Theo, Mechtild, Robert, Benjamin
Tauw/Atrive:Aleida,Mirja
DVP: Henk, Tom
Waternet: Stefan
Stadgenoot: Mirte
Overmorgen: Peter paul

informatie in de hallen maart 2019

We gaan verder met onze hallentoer om bewoners en bedrijven te informeren over de plannen om het WG-terrein aardgasvrij en duurzaam te maken. Iedereen op het WG-terrein kan lid worden van de energiecoöperatie ketelhuisWG.

Op zaterdag 9 maart tussen 11.00 – 12.30 zijn we aanwezig op de volgende locaties:

11.00 – 12.30 uur hal Paarse Stadsvilla
11.00 – 12.30 uur hal Flat aan het Jacob van Lennep Kanaal
11.00 – 12.30 uur hal Voormalige Vrouwenkliniek

informatie in de hallen

DOE MEE MET KETELHUISWG.NL

We maken in januari en februari een hallentoer om bewoners en bedrijven te informeren over de verdere plannen.  Het aardgasvrij maken van het WG-terrein en de opgerichte energiecoöperatie “ketelhuisWG” .

We beginnen op 19 januari a.s.
11.00 – 13.00 uur hal WG toren (Annette en Anne Marie)
12.00 – 14.00 uur hal Oranje Stadsvilla (Ted en Mechtild)
13.00 – 15.00 uur hal ketelhuisplein achterzijde (Theo en Margo)

Nieuwsflits 3 december 2018

Het vervolg ….

Na de 2 bijeenkomsten in september en oktober hebben we niet stil gezeten. Er is gewikt en gewogen, er is een bijeenkomst gepland voor de gebouwvertegenwoordigers, er is overleg geweest met gemeente en andere belanghebbenden en er is veel informatie ingewonnen bij buurtinitiatieven in andere delen van Amsterdam en het land.

Om een subsidie aanvraag te kunnen doen om in 2019 het plan verder te brengen naar een ontwikkelplan is er voor a.s. maandag 3 december een werkatelier georganiseerd waarbij een drietal adviespartijen zijn uitgenodigd om ons te helpen met het vertalen van de visie en ideeën naar een praktische uitwerking.

We houden jullie op de hoogte!

Wil je ook gebouwvertegenwoordiger of supporter zijn of wil je alleen op de hoogte blijven van dit initiatief meld je dan hier aan.

Succesvolle presentatie avonden

De 2 presentatieavonden op 26 september en 3 oktober 2018 hebben veel mensen uit de buurt aangetrokken.
De presentaties werden met enthousiasme ontvangen en ieder plan gaf ons eigen oplossingen voor de energie transitie van het WG-terrein.

Voor iedereen was het een inspirerende en informatieve avond. Maar ook een avond waar wij als bewoners direct betrokken werden bij de vele mogelijke en moeilijke keuzes.

De energie transitie is in het dagelijks leven vaak ver weg.
Maar hier werden de mogelijkheden tastbaar gemaakt.
Spannend zo’n nieuw begin van de toekomst!

De presentaties kun je hier nog steeds terugkijken op youtube.
En als je wil weten wat het programma was en wat de uitgangspunten waren voor de presentaties dan kun je hier terecht.