Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019 KetelhuisWG

KetelhuisWG ALV (Algemene Leden Vergadering) voor 2019

wanneer:  Donderdag 12-12-2019
waar: Aula Huygens College op het WG-terrein

tijd: 20:00 – 21:30

voor wie: vooral voor leden, maar ook voor nieuwe leden.

We gaan onze plannen en visie voorleggen aan onze leden. Het bestuur laat zien wie er binnen onze organisatie wat doet.

Ted geeft een korte speech en we lichten enkele stukken toe, die aan de agenda zijn toegevoegd. De meeste stukken zijn ter informatie.

We willen over twee onderwerpen stemmen, dit zullen we doen bij de betreffende onderwerpen. Dat betekent dat het agendapunt Advies aan de ALV  komt te vervallen.

Over twee onderwerpen vragen we u te stemmen.

  1. Vindt u de Tussenrapportage en het advies van de drie adviesbureaus voldoende basis om de tweede fase van het onderzoek uit te voeren? (Agenda punt 4.)
  2. Bent u het ermee eens dat we in de tweede fase de vergroening van de elektriciteitsbehoefte meenemen? (Agendapunt 6.)

Als u betalend lid bent, mag u stemmen. U bent uiteraard ook welkom als toehoorder.

Mocht u nog punten willen inbrengen, dan kunt u die aan ons mailen.

 

Agenda en stukken

  1. Welkom
  2. Organisatie en uitgangspunten (presentatie door bestuur)
  3. Plan van Aanpak en budget 2019 – 2020 (presentatie door bestuur)
  4. Tussenrapportage over de resultaten en advies van de adviesbureaus (bijgevoegd)
  5. Verslag Adviesraad (bijgevoegd)
  6. Onderzoeksvragen voor de tweede fase (presentatie door bestuur)
  7. Rondvraag en afsluiting

I.v.m. de koffie zou het prettig zijn als je  hieronder kunt laten weten of je komt.

Met vriendelijke groet namens Energiecoöperatie KetelhuisWG,
Ted Zwietering, voorzitter

Aanmelding donderdag 12 december 2019 ALV KetelhuisWG

Aanmelding donderdag 12 december 2019 ALV KetelhuisWG

Laat even weten of je op donderdag 12-12 komt op de ALV. Alvast dank!

Iedereen is welkom
De locatie is rolstoel toegankelijk. Heb je begeleiding nodig of andere vragen? Laat het ons weten!

2 antwoorden op “Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019 KetelhuisWG”

Reacties zijn gesloten.