Margo’s blog

Gisteravond, 13 juni, toog ik heel benieuwd naar ‘het kerkje’ op het WG-terrein. We hadden een bijeenkomst belegd met ‘gebouwvertegenwoordigers’. Dit zijn bewoners van het WG-terrein die ons initiatief steunen en als contactpersoon willen dienen tussen hun buren en de kopgroep en initiatiefnemers van het project.

Het moment van deze avond was niet toevallig. We hadden net te horen gekregen dat we subsidie van de gemeente hebben gekregen om te onderzoeken of – en zo ja op welke manier – hier op het terrein een duurzame energievoorziening mogelijk is. En dus was er taart van – natuurlijk! – de duurzame bakker Bettina Bakt.

Ik vond het een heel geslaagde avond en niet omdat iedereen alles maar goed vond. Er kwamen ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld: ‘waarom moeten wij op het WG-terrein voorlopen op de rest van Nederland?’  En ‘wordt de energie juist niet duurder dan nodig?’ Dat is alleen maar goed. Wij van ‘de kopgroep’ willen immers dat het een voor ieder acceptabel project wordt en het scherpt het nadenken als we worden uitgedaagd.

Heel blij werd ik van het slot van de avond, waarop veel buurtbewoners aangaven te willen meehelpen en ook de meest kritische graag actief betrokken blijven. Geweldig!

Margo Henderson
Sinds december 2018 bij de kopgroep