• ALV

Verslag van de ALV KetelhuisWG op 30 september 2020

november 1, 2020 door KetelhuisWG

Ter afsluiting van het zeer uitgebreide traject begonnen in 2019 waarbij we samen met onze technische partners, alle stakeholders en geïnteresseerde leden onderzocht hebben welke mogelijkheden er uitgewerkt kunnen worden voor een betaalbaar, lokaal en duurzaam energiesysteem voor het WG-terrein, willen wij onze leden informeren.

Ondanks de beperkingen die Covid ons allemaal oplegt hebben we deze bijeenkomst door laten gaan. Er zijn maximaal 30 fysieke aanwezigen en we hebben via Teams nog ruim 30 deelnemers.

De ruim 60 deelnemers hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de volgende 5 besluiten:

  1. Maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt.
  2. De gesprekken met Baas & Kuijpers te starten over voorwaarden aan de samenwerking. Waternet steunt ons hierin. Zowel Stadgenoot en Waternet namen deel in de selectiecommissie voor een technische partner.
  3. Het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.
  4. De aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten.
  5. Het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie, waarin energie coöperatie KetelhuisWG en het energiebedrijf KetelhuisWG worden onderscheiden.

De video aanwezigheid via Teams is een serieuze uitdaging waarbij wij zeer veel dank verschuldigd zijn aan de vrijwillige hulp van Paul uit het Andreas paviljoen voor de technische ondersteuning. ***

Datum: Woensdagavond 30 september 2020 om 19:30
Locatie: Aula Huygens College

De belangrijkste stukken:

Link naar de agenda van deze vergadering en toegestuurde stukken (pagina)
Link naar de powerpoint presentatie (pdf)

Het videoverslag

De videoregistratie van de bijeenkomst biedt het meest complete verslag wat je van een vergadering kunt maken. Bij de videoregistratie lopen helaas af en toe de technici in beeld, maar de vergadering is verder goed te volgen.

De video is in 2 delen gesplitst: voor de pauze en na de pauze.
Als u op zoek bent naar toelichting bij de presentatie dan geeft de video ook weer het meeste houvast.

Aldus opent onze voorzitter Ted na wat technische strubbelingen om 19:45 de vergadering met enkele hartelijke welkomstwoorden. De vastgestelde agenda gaat gevolgd worden.

Deel 1

https://youtu.be/kEsQiFwVoLE

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 1

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-18:40Technici nog druk bezig  
15:00-18:40Welkomst woorden Ted1 t/m 4 
18:40 – 42:00Annette presentatie5 t/m 19 
42:00 – 46:00Filia presenteert ToekomsthuisWG20 
46:00 – 1:05:00Ted presenteert technische partner21 t/m 26 
1:05:00 – 1:30:00Theo: Bankable business case
en Organisatie, financiering
27 t/m 36 
 Pauze  

Deel 2

Na de pauze: Deel 2 van de vergadering

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 2

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-6:00Technici nog druk bezig, pauze  
6:00-11:45Ted licht besluiten kort toe
en geeft ruimte voor vragen
  
11:45 – 38:00Vragen worden gesteld uit de zaal
en worden beantwoord door Ted, Annette
  
38:00 – 43:00Vragen worden online gesteld.
Technisch lastig te volgen. Theo beantwoord. *
  
43:00 – 48:00Stemming van 5 besluiten voorgezeten door Ted **42 t/m 46 
49:00 – 52:40Jaarstukken gepresenteerd door Hans
Verzoek instellen kascommissie
47 t/m 51 
 Afsluiting van de vergadering door Ted
met dank en applaus
  

*In verband met de privacy van de deelnemers moesten enkele momenten geblurd/gemute worden. Als we toch nog mensen of namen tonen van mensen die dit niet willen dan halen we dit uiteraard zo snel mogelijk weg: stuur ons een mailtje via contact.

**Online stemmen kon ook door een mailtje te sturen en op een speciale pagina voor leden.
Besluit 2 leidde tot verdere vragen die we de komende weken verder willen beantwoorden. In principe zijn alle besluiten met een ruime meerderheid aangenomen door de leden.

Naschrift en dankzeggingen

De eindrapportage waar ongelooflijk veel uren in zitten is begin oktober aangeboden aan de Gemeente Amsterdam. Voor deze eindrapportage is een aparte pagina gemaakt:

Link naar de eindrapportage KetelhuisWG oktober 2020.

Buitengewoon veel dank voor onze actieve leden en iedereen die geholpen heeft om dit bijzondere project mogelijk te maken door inspiratie, feedback, steun, reactie, denkwerk, input, bijdragen, schrijfwerk, ondersteuning, pizza’s, bijval, support, inbreng, expertise,..
*** Paul willen we ongevraagd nog in het zonnetje zetten met een link. Voor de kosteloze inbreng van hun expertise en middelen.

We zijn alweer op weg naar de volgende stap in dit proces:
Lees verder op : Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

 

KetelhuisWG

november 1, 2020

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: