Agenda ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Agenda ALV KetelhuisWG 30 september 2020

1. Welkom en opening

2. Presentatie van de resultaten van de tweede fase van het plan van aanpak. 

  • Technisch ontwerp
  • Organisatie
  • Business Case en financiering
  • Gebouwenaanpak
  • Communicatie en draagvlakontwikkeling

Bijlage (pdf): de powerpoint presentatie zoals op 30 september getoond.

3. Vijf besluiten met toelichting

Bijlage: Vijf te nemen besluiten ALV

4. Jaarstukken Energie coöperatie KetelhuisWG

  • Jaarverslag 2019.
    Bijlage als PDF: ALV jaarstukken
  • Begroting 2020
  • Instellen kascommissie

5. Vragen en suggesties

6. Afsluiting