Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat het ministerie €7,7 miljoen bijdraagt aan de uitvoering van ons KetelhuisWG project voor een lokaal, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Dat wij als bewoners zelf het initiatief hebben genomen en zelf willen beslissen maakt ons project prijzenswaardig.

Verder vindt het ministerie de voorgestelde aquathermie techniek met midden temperatuur warmtenet en het aansluiten zonder of met minimale gebouwmaatregelen interessant.

De gemeente Amsterdam heeft ons plan omarmd.  Wij zijn erg blij dat onze inzet beloond wordt met een serieuze bijdrage om te laten zien dat deze techniek ons terrein kan verduurzamen door gebruik te maken van lokale energie bronnen.

Alle dank gaat uit naar aan onze leden!
Dit hebben we samen mogelijk gemaakt.
Ben je ook al lid? Doe mee!

 

Nieuwlinks:

Link naar Nieuwsbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken

Link naar Nieuwsbericht Gemeente

Link naar tweede artikel Parool

Link naar eerste artikel Parool

Link naar Kamerbrief en Selectielijst