Verslag van de ALV KetelhuisWG op 30 september 2020

Ter afsluiting van het zeer uitgebreide traject begonnen in 2019 waarbij we samen met onze technische partners, alle stakeholders en geïnteresseerde leden onderzocht hebben welke mogelijkheden er uitgewerkt kunnen worden voor een betaalbaar, lokaal en duurzaam energiesysteem voor het WG-terrein, willen wij onze leden informeren.

Ondanks de beperkingen die Covid ons allemaal oplegt hebben we deze bijeenkomst door laten gaan. Er zijn maximaal 30 fysieke aanwezigen en we hebben via Teams nog ruim 30 deelnemers.

De ruim 60 deelnemers hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de volgende 5 besluiten:

 1. Maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt.
 2. De gesprekken met Baas & Kuijpers te starten over voorwaarden aan de samenwerking. Waternet steunt ons hierin. Zowel Stadgenoot en Waternet namen deel in de selectiecommissie voor een technische partner.
 3. Het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.
 4. De aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten.
 5. Het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie, waarin energie coöperatie KetelhuisWG en het energiebedrijf KetelhuisWG worden onderscheiden.

De video aanwezigheid via Teams is een serieuze uitdaging waarbij wij zeer veel dank verschuldigd zijn aan de vrijwillige hulp van Paul uit het Andreas paviljoen voor de technische ondersteuning. ***

Datum: Woensdagavond 30 september 2020 om 19:30
Locatie: Aula Huygens College

De belangrijkste stukken:

Link naar de agenda van deze vergadering en toegestuurde stukken (pagina)
Link naar de powerpoint presentatie (pdf)

Het videoverslag

De videoregistratie van de bijeenkomst biedt het meest complete verslag wat je van een vergadering kunt maken. Bij de videoregistratie lopen helaas af en toe de technici in beeld, maar de vergadering is verder goed te volgen.

De video is in 2 delen gesplitst: voor de pauze en na de pauze.
Als u op zoek bent naar toelichting bij de presentatie dan geeft de video ook weer het meeste houvast.

Aldus opent onze voorzitter Ted na wat technische strubbelingen om 19:45 de vergadering met enkele hartelijke welkomstwoorden. De vastgestelde agenda gaat gevolgd worden.

Deel 1

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 1

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-18:40Technici nog druk bezig  
15:00-18:40Welkomst woorden Ted1 t/m 4 
18:40 – 42:00Annette presentatie5 t/m 19 
42:00 – 46:00Filia presenteert ToekomsthuisWG20 
46:00 – 1:05:00Ted presenteert technische partner21 t/m 26 
1:05:00 – 1:30:00Theo: Bankable business case
en Organisatie, financiering
27 t/m 36 
 Pauze  

Deel 2

Na de pauze: Deel 2 van de vergadering

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 2

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-6:00Technici nog druk bezig, pauze  
6:00-11:45Ted licht besluiten kort toe
en geeft ruimte voor vragen
  
11:45 – 38:00Vragen worden gesteld uit de zaal
en worden beantwoord door Ted, Annette
  
38:00 – 43:00Vragen worden online gesteld.
Technisch lastig te volgen. Theo beantwoord. *
  
43:00 – 48:00Stemming van 5 besluiten voorgezeten door Ted **42 t/m 46 
49:00 – 52:40Jaarstukken gepresenteerd door Hans
Verzoek instellen kascommissie
47 t/m 51 
 Afsluiting van de vergadering door Ted
met dank en applaus
  

*In verband met de privacy van de deelnemers moesten enkele momenten geblurd/gemute worden. Als we toch nog mensen of namen tonen van mensen die dit niet willen dan halen we dit uiteraard zo snel mogelijk weg: stuur ons een mailtje via contact.

**Online stemmen kon ook door een mailtje te sturen en op een speciale pagina voor leden.
Besluit 2 leidde tot verdere vragen die we de komende weken verder willen beantwoorden. In principe zijn alle besluiten met een ruime meerderheid aangenomen door de leden.

Naschrift en dankzeggingen

De eindrapportage waar ongelooflijk veel uren in zitten is begin oktober aangeboden aan de Gemeente Amsterdam. Voor deze eindrapportage is een aparte pagina gemaakt:

Link naar de eindrapportage KetelhuisWG oktober 2020.

Buitengewoon veel dank voor onze actieve leden en iedereen die geholpen heeft om dit bijzondere project mogelijk te maken door inspiratie, feedback, steun, reactie, denkwerk, input, bijdragen, schrijfwerk, ondersteuning, pizza’s, bijval, support, inbreng, expertise,..
*** Paul willen we ongevraagd nog in het zonnetje zetten met een link. Voor de kosteloze inbreng van hun expertise en middelen.

We zijn alweer op weg naar de volgende stap in dit proces:
Lees verder op : Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

 

ALV KetelhuisWG 30 september 2020

De ALV van energie coöperatie KetelhuisWG gaat door.

Datum: op woensdagavond 30 september 2020
Tijd: van 19:30 – 21:30
Waar: in de grote aula van het Huygens College
Tweede Constantijn Huygensstraat 31
Let op: Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht vanwege Covid.

We willen dat deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is maar door de Covid maatregelen is dit een moeilijkere opgave dan normaal.

We verzoeken iedereen die de intentie heeft om deze bijeenkomst bij te wonen zich zo snel mogelijk aan te melden.  Voor ons is dit noodzakelijk om de infrastructuur voor deze voornamelijk virtuele bijeenkomst goed op orde te hebben.

Aanmelden bij voorkeur via: Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

De agenda.

De agenda en 2 bijlagen zijn al aan onze leden toegestuurd per email op 16 september. Er volgen nog meer bijlagen die allemaal te vinden zullen zijn via de agenda:
Link naar de agenda: Agenda ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Er zijn 5 belangrijke besluiten die we samen moeten nemen.
Link naar pagina: Vijf te nemen besluiten door de ALV KetelhuisWG

Stemmen en deelnemen.
Hoe gaan we dit doen?

Alleen geregistreerde betalende leden kunnen stemmen.
Er zijn 3 manieren om mee te doen:

Fysiek aanwezig zijn

Virtueel aanwezig zijn

We gaan iedereen de mogelijkheid proberen te bieden om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen door gebruik te maken van een videoverbinding.

 • Leden kunnen stemmen via video
 • Leden kunnen de bijeenkomst volgen via hun computer/tablet/smartphone.
 • Leden kunnen vragen stellen die we live proberen te beantwoorden
 • Hiervoor moet u zich ook eerst aanmelden. Wij sturen u een link toe waarmee u de bijeenkomst virtueel kunt bijwonen.
 • Dit is fijn voor iedereen die bijvoorbeeld in het buitenland is, in quarantaine zit, minder mobiel is, of gewoon liever wil thuisblijven.
 • Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

Stemmen per lokale post

 • Als de videoverbinding te veel gedoe voor u is dan bieden we de mogelijkheid om te stemmen per lokale post.
 • Afhankelijk van de vraag bezorgen we een tablet waarop de ALV terug te zien is. We halen deze weer op met uw stembiljet.
  Let op: we willen de stemming op 2 Oktober sluiten.
 • Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

We hopen dat jullie onze inspanningen voor een duurzaam en aardgasvrij WG-terrein op prijs stellen. We weten dat het kan en we hebben jullie inbreng en steun nodig. Laat je stem horen door mee te doen!

Hartelijke groet,

Energie coöperatie KetelhuisWG
de Kopgroep.

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019 KetelhuisWG

KetelhuisWG ALV (Algemene Leden Vergadering) voor 2019

wanneer:  Donderdag 12-12-2019
waar: Aula Huygens College op het WG-terrein

tijd: 20:00 – 21:30

voor wie: vooral voor leden, maar ook voor nieuwe leden.

We gaan onze plannen en visie voorleggen aan onze leden. Het bestuur laat zien wie er binnen onze organisatie wat doet.

Ted geeft een korte speech en we lichten enkele stukken toe, die aan de agenda zijn toegevoegd. De meeste stukken zijn ter informatie.

We willen over twee onderwerpen stemmen, dit zullen we doen bij de betreffende onderwerpen. Dat betekent dat het agendapunt Advies aan de ALV  komt te vervallen.

Over twee onderwerpen vragen we u te stemmen.

  1. Vindt u de Tussenrapportage en het advies van de drie adviesbureaus voldoende basis om de tweede fase van het onderzoek uit te voeren? (Agenda punt 4.)
  2. Bent u het ermee eens dat we in de tweede fase de vergroening van de elektriciteitsbehoefte meenemen? (Agendapunt 6.)

Als u betalend lid bent, mag u stemmen. U bent uiteraard ook welkom als toehoorder.

Mocht u nog punten willen inbrengen, dan kunt u die aan ons mailen.

 

Agenda en stukken

  1. Welkom
  2. Organisatie en uitgangspunten (presentatie door bestuur)
  3. Plan van Aanpak en budget 2019 – 2020 (presentatie door bestuur)
  4. Tussenrapportage over de resultaten en advies van de adviesbureaus (bijgevoegd)
  5. Verslag Adviesraad (bijgevoegd)
  6. Onderzoeksvragen voor de tweede fase (presentatie door bestuur)
  7. Rondvraag en afsluiting

I.v.m. de koffie zou het prettig zijn als je  hieronder kunt laten weten of je komt.

Met vriendelijke groet namens Energiecoöperatie KetelhuisWG,
Ted Zwietering, voorzitter

Aanmelding donderdag 12 december 2019 ALV KetelhuisWG

Aanmelding donderdag 12 december 2019 ALV KetelhuisWG

Laat even weten of je op donderdag 12-12 komt op de ALV. Alvast dank!

Iedereen is welkom
De locatie is rolstoel toegankelijk. Heb je begeleiding nodig of andere vragen? Laat het ons weten!