Het startcontract

juni 2, 2022 door KetelhuisWG

Het campagneteam van KetelhuisWG, bestaande uit studenten en vrijwilligers uit de buurt, is hard aan het werk om zoveel mogelijk getekende startcontracten op te halen. Deze startcontracten zijn nodig om de bouw van het duurzame warmtenet te kunnen realiseren. Immers, we moeten zeker weten dat genoeg buurtbewoners willen overstappen op duurzame en lokale energie! 

Wat is het startcontract? 

Indien je gebruik wilt maken van buurtwarmte van KetelhuisWG is ondertekening van het startcontract de eerste stap. Met dit contract verklaar je dat, onder voorbehoud van een aantal ontbindende factoren, de definitieve leveringsovereenkomst zult ondertekenen. Deze overeenkomst ontvang je drie maanden vóór de start van de bouw van het buurtwarmtesysteem (planning is nu start bouw midden 2025). 

Waarom zou ik het startcontract tekenen? 

Met het tekenen van het startcontract geef je aan dat je, als alles volgens plan verloopt, een definitieve leveringsovereenkomst met het energiebedrijf wilt aangaan. Oftewel: dat KetelhuisWG in de toekomst jouw energieleverancier wordt. Het is belangrijk voor ons om zoveel mogelijke getekende startcontracten op te halen, omdat we alleen daarmee de bouw van het duurzame warmtesysteem kunnen realiseren. We moeten immers erop kunnen vertrouwen dat voldoende buurtbewoners ook daadwerkelijk duurzame en lokale energie willen afnemen. Met het tekenen van het startcontract help je ons dus een stap verder in de realisatie van het duurzame warmtenet, en daarnaast kies je met het tekenen voor jezelf voor een duurzame toekomst.


Beslissen over je eigen energierekening 
Met het tekenen van het startcontract word je ook automatisch lid van de energiecoöperatie. Dit betekent dat je samen met de andere leden tijdens de Algemene Ledenvergadering mag meebeslissen over de jaarlijkse warmtetarieven. Je hebt dus samen met je buren zeggenschap over je eigen energierekening!

 

Startcontract

Bekijk hier het startcontract

 

De algemene voorwaarden en ontbindende factoren 

Als je het startcontract ondertekent, gelden er een aantal ontbindende factoren. Deze zijn: 

·  De overeenkomst vervalt indien KetelhuisWG door externe oorzaken niet in staat is deze overeenkomst na te komen, zodat de definitieve overeenkomst afwijkt. Natuurlijk word je regelmatig en nauwkeurig geïnformeerd over de voortgang
van het project.
·  De overeenkomst vervalt indien in een toekomstige Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie KetelhuisWG
vóór de start van de bouw van het buurtwarmtesysteem een afwijkend warmtetarief of afwijkende Algemene Voorwaarden worden vastgesteld waarmee je niet kan instemmen (in dit geval informeer je KetelhuisWG BV daarover, en motiveer je je standpunt.)
·  De overeenkomst vervalt indien je de financiering van de maatregelen die nodig zijn voor aansluiting niet rond krijgt.

Daarnaast zijn er een aantal algemene voorwaarden. Deze vind je hier: algemene voorwaarden

Wil jij -na het lezen van deze informatie- een startcontract tekenen? Yes, daar zijn we heel blij mee! Plan dan een tekenafspraak in via de button hieronder. Wil je nog meer informatie of samen met iemand van KetelhuisWG het startcontract en de algemene voorwaarden doornemen? Plan dan hieronder een keukentafelgesprek of groepsgesprek met je buren in. 

Tekenafspraak

Plan een tekenafspraak in

Keukentafelgesprek

Plan een keukentafelgesprek in

Groepsgesprek

Plan een groepsgesprek in

KetelhuisWG

juni 2, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: