WarmeTruienDag 5 februari

Trek een lekkere dikke trui aan én zet de verwarming een graad lager. Zo bespaar je 6% energie en CO2 per graad dat je de verwarming lager zet. Omgerekend kan dat een besparing geven van 60 euro per graad per jaar. (bron: warmetruiendag.nl)

Wat is jouw lievelingstrui? Stuur uiterlijk 10 februari a.s. een foto van de trui per mail. De indiener van de mooiste trui ontvangt een attentie.

Van de foto’s wordt een compilatie gemaakt voor krant 4.
Bezwaar? Meld dit bij het inzenden van je foto.

Aquathermie om de buurt te verwarmen. Meer over de techniek te weten komen?

Heb je vragen over de aquathermie voor de verwarming van de WG-buurt?

Op woensdagochtend 13 januari van 10:00 – 12:00 uur zullen

  • Henk Dijkstra van DVP Smart Concepts
  • Jeroen de Jong van Baas
  • Ron Lemmen van Kuijpers
  • Stefan Mol van Waternet

uw vragen beantwoorden in een Teams-vergadering.

We nodigen je van harte uit om alle vragen die je nog hebt over het verwarmen van onze buurt met warmte uit het Jacob van Lennepkanaal te komen stellen.

Meld je aan via onze contact pagina. Je ontvangt 1 dag voor de bijeenkomst een link voor deelname, Die link zal dan ook op deze pagina te vinden zijn: Link naar de online sessie
(Je kunt niet anoniem deelnemen. Geef je naam op om toegelaten te worden.)

Intentieverklaring samen werken aan duurzame werkgelegenheid

Energiecoöperatie KetelhuisWG is mede ondertekenaar van de intentieverklaring op 17 november 2020 waarbij we met bedrijven, scholen en gemeente gaan samen werken aan duurzame werkgelegenheid.

Tijdens de digitale ondertekening onderkenden alle partijen dat het van groot belang is dat er meer (vooral technisch geschoolde) vakmensen worden opgeleid en aan de slag gaan.

De intentieverklaring is ondertekend door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC), Alliander, Vattenfall, Leden van het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek groot Amsterdam (ASTA: de Technologiecoalitie Noord-Holland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME, FNV, Wij Techniek, OOM en A+O-Metalektro en de Vakschool Technische Installaties), Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Flevoland, Metabolic, De Gezonde Stad, Jonge Klimaatbeweging, Duurzaamheid.nl (Anne-Marie Rakhorst), De Groene Grachten, Rooftop Revolution, Green Light District, en Energiecoöperatie Ketelhuis WG.

Dit is de link naar het persbericht.

En een link naar het pakket van maatregelen van de Gemeente Amsterdam

Zogroeithet!

Heb jij ook de feestelijke boodschap van KetelhuisWG ontvangen?
Dit is gemaakt van zogenaamd “groeipapier” ook wel “bloeipapier” of “zaadpapier” genoemd. Gevuld met bijen- en vlindermix.

De instructie om dit papier te ‘planten’ vind je hier.

Heb je zelf geen groene vingers of een plekje om dit papier te planten geef het dan aan één van je buren of één van de initiatieven op ons mooie WG terrein met een gemeenschappelijke tuin, zoals paviljoen 1 en 2, de plantenbakken bij LAB111 of de volkstuin van de Kinkerschool.

Rapportage KetelhuisWG oktober 2020

Hier komt de rapportage aan de Gemeente Amsterdam.
Intern heet het een eindrapportage omdat hiermee een periode van anderhalf jaar onderzoek, detaillering, verkenningen en verbeteringen afgesloten wordt.

Maar dit is voor KetelhuisWG het begin van iets groters:
Proeftuin subsidie KetelhuisWG toegekend

Dankzij deze verkenning hebben we een uitstekend beeld gekregen van de mogelijkheden om ons terrein te voorzien van een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem.

We willen de afnemers van deze energie op de eerste plaats hebben. Dat zijn de bewoners, werkenden, eigenaren en huurders op het WG-terrein. Dankzij hun konden we aan tafel plaatsnemen bij de private en niet-private organisaties die aanwezig zijn op ons terrein.


Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

AquathermieOppervlaktewater

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat het ministerie €7,7 miljoen bijdraagt aan de uitvoering van ons KetelhuisWG project voor een lokaal, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Dat wij als bewoners zelf het initiatief hebben genomen en zelf willen beslissen maakt ons project prijzenswaardig.

Verder vindt het ministerie de voorgestelde aquathermie techniek met midden temperatuur warmtenet en het aansluiten zonder of met minimale gebouwmaatregelen interessant.

De gemeente Amsterdam heeft ons plan omarmd.  Wij zijn erg blij dat onze inzet beloond wordt met een serieuze bijdrage om te laten zien dat deze techniek ons terrein kan verduurzamen door gebruik te maken van lokale energie bronnen.

Alle dank gaat uit naar aan onze leden!
Dit hebben we samen mogelijk gemaakt.
Ben je ook al lid? Doe mee!

 

Nieuwlinks:

Link naar Nieuwsbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken

Link naar Nieuwsbericht Gemeente

Link naar tweede artikel Parool

Link naar eerste artikel Parool

Link naar Kamerbrief en Selectielijst

Buurtinformatie bijeenkomst 5 oktober 2020

Het kan: lokale, duurzame én betaalbare energie!

Energiecoöperatie KetelhuisWG is als buurtinitiatief bezig met een plan voor duurzame, lokale en betaalbare energie voor iedereen op en rondom het WG-terrein.

De vorderingen van het plan – met het Jacob van Lennepkanaal in de hoofdrol – presenteren we aan de buurt. U kunt ons vragen stellen over de stand van zaken van het plan en uw mening laten horen.

Wanneer:  maandag 5 oktober 2020 om 19:30.
U bent vanaf 19:15 welkom. De koffie staat klaar.

Waar: in de grote aula van het Huygens College
Tweede Constantijn Huygensstraat 31

Virtueel kunt u ook aanwezig zijn.
U kunt vragen stellen en deelnemen met uw telefoon/tablet/laptop.

Let op: Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht vanwege Covid.

We willen dat deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is maar door de Covid maatregelen is dit een moeilijkere opgave dan normaal. Maximaal 30 personen kunnen fysiek aanwezig zijn.
We verzoeken iedereen die er bij wil zijn zich zo snel mogelijk aan te melden.

Aanmelden. Hoe dan?

Doet u ook mee?
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom.

 

Stemmen per besluit ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Tot medio 4 oktober 2020 is stemmen mogelijk via dit formulier.

Doordat zowel fysieke als virtuele deelnemers hun stem uit konden brengen bieden we hierbij de mogelijkheid – voor leden- om hun stem te bestendigen.

Probeer het uit!
Je kunt hier ook aanvullingen of opmerkingen plaatsen.

Stem uitbrengen ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Met dit formulier kun je je stem uitbrengen voor de vijf punten die op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van KetelhuisWG op woensdagavond 30 september 2020 om 19:30 in stemming gebracht zijn.

Mogelijk was je virtueel aanwezig en heb je het moment van stemmen niet goed kunnen volgen.

Belangrijk! We gebruiken je email adres om te bepalen of je geregistreerd bent als lid en dus of je stem formeel meetelt.
Telefoonnummer wat we alleen gebruiken voor vragen bij dit formulier. Alleen de getallen invullen van je nummer.
Alleen geregistreerde leden kunnen stemmen. En je moet wel wonen of werken op het WG-terrein. De betaling van je contributie maakt je registratie compleet.

Hier komen de vijf besluiten

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar pagina: VIJF TE NEMEN BESLUITEN ALV


1. Stemt de ALV in met het maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt?

Geef je keuze voor besluit 1: *

2. Stemt de ALV in met het advies van de kopgroep om in gesprek te gaan met de potentieel technische partner over voorwaarden aan de samenwerking?
Waternet en Stadgenoot ondersteunen dit advies.

Maak je keuze voor besluit 2: *

3. Stemt de ALV in met het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren?
Deze gesprekken gaan over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.

Maak je keuze voor besluit 3: *

4. Stemt de ALV in met de aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten?

Maak je keuze voor besluit 4: *

5. Stemt de ALV in met het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie?

Maak je keuze voor besluit 5: *

Veel dank voor je deelname. Ondanks de corona maatregelen willen we iedere stem horen!

Duurzame stad bijlage bij stadskrant Amsterdam september 2020

De stadskrant Amsterdam van september 2020 heeft een speciale bijlage over de duurzame stad. Voor deze krant werd het KetelhuisWG geïnterviewd.

Klik hier voor de externe link naar de bijlage.

Naast de vele mooie en inspirerende artikelen staat op pagina 7 het volgende artikel over ons KetelhuisWG initiatief.

Energietransitie moet toch sneller kunnen?

Eigen initiatief
Amsterdam werkt toe naar een leefbare stad die draait op schone energie. Een stad waar we bouwen, verwarmen en koken zonder daarmee ook de aarde op te warmen. Daarom wil Amsterdam vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn. Maar voor sommige mensen gaat dit niet snel genoeg. Zij nemen zelf het initiatief om hun huis, gebouw of buurt aan te pakken. Energiecoöperatie KetelhuisWG bijvoorbeeld. Annette Schermer, 1 van de 10 initiatiefnemers, vertelt.

Op het WG-terrein in stadsdeel West wonen veel actieve mensen die graag nieuwe dingen aanpakken en zich inzetten voor een betere buurt. Annette: “Wij vonden dat die hele energietransitie te langzaam ging. We wilden aantonen dat het sneller kan. Daarom hebben we in 2018 de coöperatie opgericht. Ons doel: Het WG-terrein in 2028 klimaatneutraal.”

‘We doen het samen’

“We hebben ervoor gekozen om over te stappen op een warmtesysteem waarbij we de warmte uit oppervlaktewater gebruiken voor de verwarming van onze huizen. Maar dat kan alleen als minstens 75 procent van de bewoners meedoet. Anders is het onbetaalbaar. Maar ja, hoe krijg je zo veel mensen enthousiast? En hoe bereik je iedereen? Dat was onze volgende uitdaging.”

Gemakkelijk

“We proberen het de bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo stonden we in de hallen van de gebouwen met informatie en houden we regelmatig buurtinformatiebijeenkomsten. Elk gebouw heeft een energie-ambassadeur gekregen. We hebben een website gebouwd waar je alles te weten kunt komen over de coöperatie, het warmtesysteem en energie besparen. Via de website kunnen bewoners een bezoek van een energiecoach aanvragen voor besparingsadvies. Die maakt meteen een infraroodfoto van de woning, waarop je kunt zien waar energie weglekt. Daarnaast staat de Aardgasvrij-bus 3 keer in de buurt. Daar kan iedereen zich individueel laten informeren.”
De ledenaantallen nemen toe. “We zijn nu druk bezig om alles financieel rond te krijgen. Als alles goed gaat sluiten we in 2023 het eerste gebouw aan.”

Pagina 7: Duurzame Stad
Publicatiedatum 16-9-2020

Klik hier voor de link naar de krant per stadsdeel