Presentatie scenario’s energieplan KetelhuisWG

Beste leden, buren en geïnteresseerden,

Op maandagavond 11 november om 20:00 is iedereen welkom op de presentatiebijeenkomst scenario’s energieplan KetelhuisWG.

Locatie: Huygenscollege aula op het WG-terrein.

Het klinkt misschien saai maar we hebben zowel revolutionaire als gematigde systemen onderzocht om individuele  en groepen van gebouwen op het WG-terrein over te zetten op lokale duurzame energie.
We presenteren de eerste schetsen van de technische scenario’s voor de energie-transitie van het WG-terrein.

Er zal volop ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Plannen liken op West Begroot

De plannen van KetelhuisWG voor een duurzaam, lokaal en betaalbaar energiesysteem worden ondersteund door twee plannen, die ingediend zijn bij West Begroot.

Voordat de plannen in stemming worden gebracht moeten ze eerst 50 “likes” krijgen.

Help ons de likes te verzamelen voor een fysieke ontmoetingsplek voor buurtbewoners in het “Huisje-van-de-Toekomst” en ideeën om de ingewikkelde techniek in mooie infographics en animaties voor KetelhuisWG aan de buurtbewoners te presenteren.

Buurtbivak presentatie en discussie donderdag 26 september

Presentatie van en debat over de plannen van Ketelhuis WG, een initiatief voor energietransitie van bewoners van het WG-terrein, in Buurtsalon Jeltje op de Eerste Helmersstraat 106.

Rolf Steenwinkel en Bouwe Olij, directeur en voorzitter van Energie Amsterdam  en Hendrik Jan Biemond, woordvoerder Energie PvdA-fractie in de gemeenteraad reageren en gaan in debat.

Gespreksleider Bas Torenvliet zal ruimschoots de gelegenheid bieden voor inbreng uit de zaal.

zie : https://amsterdamwest.pvda.nl/buurtbivak-amsterdam-west/

feestelijke start 15 juli

Mooie start van transitie naar een duurzaam, lokaal en betaalbaar energiesysteem met bewoners van het WG.

Op 15 juli moedigde Marieke van Doorninck, wethouder Ruimte en Duurzaamheid, alle bewoners van het WG-terrein aan het buurtinitiatief voor de energietransitie te ondersteunen. Meer dan tachtig buurtgenoten, Stadgenoot en de bedrijven die in opdracht van KetelhuisWG een plan voor de energietransitie op het WG-terrein reageerden enthousiast op haar speech.

Ook het transitiebeleid van Stadgenoot, is eerlijk en transparant uitgelegd door Myrthe Stijns, asset manager van Stadgenoot. Iedereen en vooral de aanwezig huurders waren blij met deze duidelijkheid. Stadgenoot heeft alle steun toegezegd en binnen hun beleidsuitgangspunten is er zeker ruimte voor ons initiatief.

Ted Zwietering, voorzitter van KetelhuisWG, ging de dames vooraf en heeft in zijn het waarom van KetelhuisWG nogmaals helder uitgelegd dat het transitieplan moet uitmonden in een volledig duurzaam, lokaal en betaalbaar energiesysteem.

Deze transitie past prachtig in de geschiedenis van het WG-terrein: van Pesthuys naar Gasthuis, van Gasthuis naar woon-werkgemeenschap en vanaf nu naar een aardgasvrije buurt.

Dat gaat ook uitdagende eisen stellen aan de gebouwen. Hulp van de leden en supporters van KetelhuisWG is hard nodig om de juiste gegevens te verzamelen voor nauwkeurige kostenramingen en planningen die aansluiten bij wat VVE’s, gebouweigenaren, gemeente en netwerkbeheerders al gepland hebben in de komende jaren.

Ted roept op om de vragenlijst over energiegebruik op de website in te vullen.

Het KetelhuisWG-team, Ted Zwietering, Benajmin Scheers, Hans Oele, Margo Henderson, Anne Marie de Koter, Theo Konijn, Anoesjka Dinjens, Robert Riede, Mechtild Linssen en Annette Schermer, en de bedrijven, die in opdracht van KetelhuisWG de mogelijkheden voor de overgang naar het nieuwe energiesysteem onderzoeken, zijn inmiddels hard aan de slag.

In oktober 2019 presenteren we de eerste resultaten aan leden en buurtbewoners en stemmen de leden over de scenario’s die we in de volgende fase uitwerken in een beslisbaar transitieplan.

Voor de Energiecoöperatie was er een kort formeel punt. De leden hebben bij de ontvangst voor de avond schriftelijk gestemd over de voorgestelde bestuurswisseling voor energiecoöperatie KetelhuisWG. In oktober 2019 organiseren we onze eerste Algemene Leden Vergadering waarop we de eerste resultaten van het onderzoek aan leden en buurtbewoners presenteren en met de leden de koers bepalen voor de volgende fase, namelijk de uitwerking in een beslisbaar transitieplan.

Na een quiz over de buurt en duurzame energie, waaraan iedereen inclusief de wethouder deelnam, en die gewonnen werd door Margreet Duinker, bleven veel mensen nog voor de aansluitende borrel.

Al met al een geslaagde avond met dank aan alle aanwezigen!

 

Nieuw Amsterdams Klimaat

Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid, heeft op donderdag 20 juni het Amsterdams Klimaatakkoord gepresenteerd in NEMO.  “Dat ruim 200 partijen, groot en klein, zich hebben aangesloten bij het Amsterdams Klimaatakkoord, is een geweldig
resultaat. Het laat zien dat ontzettend veel Amsterdammers al op een of andere manier bezig zijn met het verduurzamen van hun stad. Het akkoord is geen verdrag, maar een beweging van realistische en optimistische doeners, waarbij iedereen zich kan aansluiten.”

KetelhuisWG was uitgenodigd in NEMO als een van de deelnemende initiatieven aan het Amsterdams Klimaatakkoord. Fantastisch om te zien wat Amsterdammers al doen: een windmolen installeren in Zuid-Oost, stadsboeren NoordOogst, Sociaal Cement, Zuiderlicht, duurzaamheidscentrum Jungle, Geert Groote College en veel meer.
Je kunt alle initiatieven vinden op het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

Feestelijke start betaalbaar, lokaal en duurzaam energieplan WG-terrein

Op maandag 15 juli vanaf 19:30 vieren we feest!
Locatie: Buurtsalon Jeltje op het WG-terrein

Kom ook op dit feestje dat is georganiseerd omdat we een lokaal en professioneel plan kunnen gaan uitwerken voor ons WG-terrein!

We hebben subsidie aangevraagd om een goed energieplan te maken voor het WG-terrein en die subsidie is toegekend.

We willen dit met elkaar vieren!

Aanmelden voor dit feest

 

 

Uit Je Dak Prijs 2019 – DOE MEE!

Vanaf maandag 3 juni kunnen bewoners van Stadsdeel West meedoen aan de Uit Je Dak Prijs voor het groenste dak of balkon van West. Meedoen kan tot 14 juli door het insturen van een aantal foto’s en een beschrijving via de website uitjedakprijs.amsterdam.nl

Inspireren
Stadsdeel West is dicht bebouwd en heeft daardoor relatief weinig groen. Hierdoor wordt het in de zomer snel warm, kan water bij hevige regenbuien niet goed worden afgevoerd en zijn er minder vogels en bijen. Het stadsdeel wil zoveel mogelijk groen toevoegen – ook op daken en balkons.

Met de Uit Je Dak Prijs 2019 zet stadsdeel West inwoners met een groen dak of een groen balkon in het zonnetje. Door deze koplopers aandacht te geven, willen we andere Amsterdammers inspireren hun dak of balkon te vergroenen en te verduurzamen. Dat draagt bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

Publieksprijs
In de maand september kan het publiek een stem uitbrengen op het mooiste groene dak of balkon in West. De inzending met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs ter waarde van 750 euro.

Juryprijzen en bijenbonus
Een deskundige jury kiest twee winnaars: het groenste dak en het groenste balkon ontvangen allebei een prijs van 750 euro. De jury kijkt daarbij naar vegetatie, klimaatbestendigheid, ecologische waarde, originaliteit en toegankelijkheid van het ontwerp. Daarnaast is er bijenbonus van 500 euro te winnen voor het meest bij-vriendelijke dak of balkon.

Meedoen
Ook meedoen aan de Uit Je Dak Prijs 2019? Ga naar: uitjedakprijs.amsterdam.nl

Energiecoach spoort onnodig warmteverlies op

19 kuub in één maand bespaard na bezoek energiecoach

Ter introductie: mijn naam is Anoesjka Dinjens, energiecoach op het WG terrein. Ik zit in de initiatiefgroep van KetelhuisWG.
Leden van de coöperatie ondersteunen de plannen voor de transitie naar een duurzaam WG-terrein de komende jaren. Zij kunnen nu zelf al aan de slag met energie besparen op basis van een warmtescan en advies van de energiecoach.

Bij een van de leden ben ik twee maanden geleden op bezoek geweest. Naast het uitgebreide adviesgesprek over energiebesparing heb ik ook van de woning infraroodfoto’s (warmtescan) gemaakt om vast te stellen waar mogelijke koude lekken kunnen zitten.

Deze bewoner heeft meteen een aantal tips, die simpel te realiseren waren, ter harte genomen. Een maand later belde deze bewoner mij op:
“dag energiecoach, wat ik je graag wil laten weten is dat ik een aantal adviezen heb opgevolgd. Tot mijn vreugde heb ik 19 kuub minder gas verstookt dan afgelopen maand. Ik heb de hele maand de verwarming gewoon aan gehad”.

Voor mij een stimulans om door te gaan met het bezoeken en informeren van bewoners op het WG-terrein.

Wilt u ook een adviesgesprek en infraroodfoto’s? Dat kan.

 

Als u betalend  lid bent, kunt u een email sturen naar communicatie@KetelhuisWG.nl  met het verzoek om een afspraak te maken met de energiecoach.

Nog geen lid?
Meld u aan voor 12 euro via de website www.KetelhuisWG.nl en kruis aan dat u een adviesgesprek met de energiecoach wilt.

Met energiegroet, Anoesjka.