winnaars en antwoorden KoningsrondjeWG 2020

De inzendingen van het KoningsrondjeWG 2020 zijn bekeken en de winnaars zijn bekend. De prijzen zijn intussen rondgebracht.

De volgende volwassen deelnemers hebben een prijs gewonnen:

  • Annegeer (poortgebouw)
  • Sjaak en Aleid (Andreascomplex)
  • Josanne en Ingrid (Stasvilla)

De winnaar van de jeugdige deelnemers is geworden Mika (Jacob van Lennepkade). We hebben ook 2 aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan de jongste deelnemers Rein en Sami die wel veel molentjes hebben gevonden maar voor wie de vragen nog een beetje te moeilijk waren.

En dan natuurlijk hieronder de antwoorden op de vragen en de plekken waar de windmolentjes hingen op 27 april j.l.

antwoorden koningsrondjeWG 2020

Koningsrondje 27 april 2020

Doe jij ook mee?

De benodigde informatie over dit koningsrondje incl. antwoordblad en plattegrond is vanaf vandaag  hieronder te vinden. Download de PDF en print hem uit.

opdrachten koningsrondje

Wil je de informatie in je brievenbus ontvangen mail dan naar dit mailadresl

We hopen dat je meedoet!

Veel succes en plezier namens alle kopgroepers van KetelhuisWG,
Annette, Anne Marie, Anoesjka, Benjamin, Hans, Margo, Mechtild, Robert, Ted en Theo

KetelhuisWG balkon-buurt-BINGO!

In navolging op de goede initiatieven van Stek West (het gouden gebouw aan de 2e C. Huygensstraat) hebben we als KetelhuisWG de 1e balkon-buurt-Bingo ’s gehouden op het Andreasveldje en het Ketelhuisplein.

Het was leuk om te zien dat iets voor 3 uur de balkondeuren en ramen open gingen en ca. 40 mensen met hun kaarten klaar zaten om mee te doen. Stipt om 3 uur zijn we begonnen.

Op het Andreasveldje
viel de 1e Bingo voor een horizontale/vertikale lijn op een balkon welke wij vanaf het veldje niet zo goed konden zien maar wel prima konden horen vanuit de Kop van het Wilhelminalint! De 1e Bingo voor een volle kaart was voor een balkon in het Andreascomplex en ook de 2e Bingo voor een horizontale/vertikale lijn viel in dat gebouw. De laatste Bingo voor een volle kaart was voor 2 jongedames die vanuit de achtertuin achter één van de woningen  van de 1e Helmerstraat meededen.

Op het Ketelhuisplein
mochten we in de binnentuin staan, de 1e Bingo voor een horizontale/vertikale lijn viel op een balkon recht voor onze neus. De 1e Bingo voor een volle kaart was voor bewoners die vanuit hun raam meededen in één van de zijflanken van het gebouw. De 2e Bingo horizontaal/vertikaal viel weer recht voor onze neus. De Bingo voor de 2e volle kaart viel zelfs twee keer! dubbel feest dus.

Wij vonden het geslaagd en we kregen de indruk dat ook de bewoners die meededen rondom het Andreasveldje en het Ketelhuisplein blij waren met de Bingo!.

Iedereen bedankt voor het meedoen! Hieronder een impressie van de deelname. Heb jij ook foto’s gemaakt? stuur deze dan toe dan zet ik ze erbij ….

 

Virtuele buurtvergadering 25 maart 2020

 

Om 19:45 uur op 25 maart logden de eerste deelnemers in voor de eerste “Teams-bijeenkomst” van de Werkgroep Gebouwen met geïnteresseerde buurtbewoners van 20:00 – 21:00 uur.

Er waren 20 mensen uitgenodigd, waarvan er uiteindelijk 14 deelnamen.

Aleida Verheus (Tauw), Jianho Kwa (Architectenbureau Kwa) en Annette Schermer (KetelhuisWG) gaven een presentatie over aanpak om te komen tot gebouwmaatregelen die nodig zijn om:

 1. Een gebouw aan te sluiten op het aquathermiesysteem van KetelhuisWG,
 2. Energie te besparen, zodat meer huishoudens in de wijk aangesloten kunnen worden in de toekomst.

Ook zal onderzocht worden hoeveel duurzame elektriciteit we op de daken kunnen opwekken.

Werkgroepen

De presentatie startte met een korte introductie Van Annette over de rol van werkgroep in samenhang met de werkgroepen die zich bezig houden met:

 • het zoeken van een technische partner,
 • de organisatie van het op te richten energiebedrijf en de samenwerking met Waternet, Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren,
 • de financiering van het energiesysteem op basis van “bankable” business cases en
 • het werven van leden die energie willen afnemen van het nieuwe energiebedrijf.

Routeplanner

Daarna lichtte Aleida Verheus  toe hoe we de komende maanden per gebouw willen komen tot een “routeplanner” voor het aansluiten en isoleren van de individuele gebouwen.

Behalve technische aspecten, zijn het organiseren van de besluitvorming over mogelijke en gewenste aansluiting en daarvoor noodzakelijke en gewenste maatregelen én de wijze waarop dat gefinancierd kan worden onderdeel van het “routeplan” per gebouw.

De eerste activiteit is ideeën ophalen per gebouw in aanvulling op de vragenlijsten die al zijn ingevuld via de website. Daarvoor zullen we gebouwcontactpersonen en leden benaderen.

Nauwe samenwerking met Stadgenoot, VVEs, eigenaar-bewoners, huurders en vastgoedeigenaren is onontbeerlijk voor besluiten over het “routeplan”.

Terecht merkte een van de deelnemers op dat VVE-besturen uit vrijwilligers bestaan, die hun handen al vol hebben aan het reguliere werk van de VVEs.

!WOON zal VVE-besturen een maatwerk-cursus geven over het vergroenen van meerjaren onderhoudsplannen in samenwerking met Stadgenoot en KetelhuisWG. Die is in mei gepland, dus dat wordt of een Webinar of in de zomer. KetelhuisWG wil graag alle algemene leden vergaderingen van VVEs en huurderscommissies en -verenigingen bezoeken en informeren over de plannen waarover ze de komende jaren moeten beslissen.

Stadgenoot stelt expertise beschikbaar om KetelhuisWG te helpen met de “routeplannen” voor hun gebouwen. Daarover worden op 2 april de eerste afspraken gemaakt.

We willen graag iedereen vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van de toekomstige besluiten. Jullie suggesties om dat verder te verbeteren in deze lastige periode zijn zeer welkom.

Jianho Kwa legde aan de hand van zijn gebouw- en detailtekeningen uit wat de meest voor de hand liggende, betaalbare maatregelen zijn om gebouwen aan te sluiten op een warmtenet van 40 – 70 graden. Sommige gebouwen kunnen al meteen op 40 graden, een aantal kan met wat extra kierendichting op en / of radiatoren met meer warmteafgifte op 50 of 70 graden.

Extra isolatiemaatregelen in de loop van de tijd, zoals voorzetramen met beter isolerend glas, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie leiden tot energiebesparing en meer comfort zonder dat mensen hun huis uit hoeven voor ingrijpende, veelal dure maatregelen.

Jianho berekent de komende weken de kosten voor de “schil” (dak, muren, vloer) van een gebouw en aansluit- en isolatiemaatregelen in een voorbeeldwoning per bouwperiode.

Over een paar weken plannen we een nieuwe “Teams-bijeenkomst” met de resultaten van de vragenlijsten en de inventarisatielijst.

Corona en KetelhuisWG

In deze bijzondere tijd van het Corona virus hebben de regels hieromtrent ieders aandacht, de energietransitie is op dit moment bijzaak.
Wij werken wel door, maar op een iets lager pitje. Wie weet leidt deze bizarre periode wel tot bijzondere innovaties.

Wellicht is er dit moment behoefte zijn aan directe hulp.

Er zijn een aantal sites die u kunt zoeken in onze WG-buurt:
* stadsdorp Vondel/Helmersbuurt over wat er nog wel kan

Mocht u onze hulp nodig hebben voor praktische zaken of om bij de juiste hulpverlener of vrijwilliger te komen.
Mail ons dan op communicatie@ketelhuiswg.nl

3 extra maanden voor alle leden

Beste (nieuwe) leden,

Bij de betaling van jullie jaarlijkse contributie stond er voorheen de vermelding: lidmaatschap tot 30 maart 2020
Omdat er in de komende maanden maart, april, mei en juni nog belangrijke ontwikkelingen zijn die ons onderzoek gestart op 1 april 2019 gaan afsluiten, hebben we besloten dat alle betaalde lidmaatschappen geldig blijven tot 1 juli 2020.

De komende periode is er nog een Algemene Leden Vergadering waar alle betalende leden kunnen stemmen over de te volgen koers.

Dat is dus 3 maanden extra lidmaatschap voor iedereen die al lid is!

Ben je nog geen lid?
Klik hier wat je kunt doen en wat je ervoor terugkrijgt.

Vanuit het kopgroepoverleg 2

De adviescommissie Gemeente Amsterdam stelt KetelhuisWG voor als proeftuin!

De uitvraag voor een technische partner is gestart, 3 partijen zijn afgelopen week rondgeleid.

De eerstvolgende werkgroepvergadering “Technische Ontwikkeling en gebouwen” staat gepland voor 25 maart; de eerstvolgende werkgroepvergadering “Organisatie, Financiering en Contractvorming” staat gepland op 16 maart.

De ALV  staat gepland voor 9 juni en een algemene buurtbijeenkomst staat gepland voor 11 juni.  Locatie voor beide bijeenkomst is nog niet bekend.

 

Vanuit het kopgroepoverleg

De aanvraag proeftuinen voor subsidie is ingeleverd bij de gemeente.

De werkgroepen gaan van start, deze zijn in de kalender terug te vinden.

Binnenkort gaan we nieuwslinks rondsturen om u op zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Noteer 27 maart voor de volgende AGV bus “KAREL”.

Aardgasvrijbus “Karel” was een succes!

Missie zeer geslaagd! Veel aanloop. Langdurige gesprekken met koffie en zelfgebakken koekjes, soep met soepstengels.
Aantal nieuwe leden, “klanten” energiecoach en foliebrigade.
Notaris, journalist, geodata specialist en andere buurt professionals willen helpen.
Nieuwe plannen voor volgende “Karel” met scholen.
En ondertussen blijft Karel rondrijden met onze banier voor de promotie.

Bedankt Christel, Dennie en Aretha voor het regelen van “Karel”.