winnaars en antwoorden KoningsrondjeWG 2020

De inzendingen van het KoningsrondjeWG 2020 zijn bekeken en de winnaars zijn bekend. De prijzen zijn intussen rondgebracht.

De volgende volwassen deelnemers hebben een prijs gewonnen:

    • Annegeer (poortgebouw)
    • Sjaak en Aleid (Andreascomplex)
    • Josanne en Ingrid (Stasvilla)

De winnaar van de jeugdige deelnemers is geworden Mika (Jacob van Lennepkade). We hebben ook 2 aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan de jongste deelnemers Rein en Sami die wel veel molentjes hebben gevonden maar voor wie de vragen nog een beetje te moeilijk waren.

En dan natuurlijk hieronder de antwoorden op de vragen en de plekken waar de windmolentjes hingen op 27 april j.l.

antwoorden koningsrondjeWG 2020

Vanuit het kopgroepoverleg 2

De adviescommissie Gemeente Amsterdam stelt KetelhuisWG voor als proeftuin!

De uitvraag voor een technische partner is gestart, 3 partijen zijn afgelopen week rondgeleid.

De eerstvolgende werkgroepvergadering “Technische Ontwikkeling en gebouwen” staat gepland voor 25 maart; de eerstvolgende werkgroepvergadering “Organisatie, Financiering en Contractvorming” staat gepland op 16 maart.

De ALV  staat gepland voor 9 juni en een algemene buurtbijeenkomst staat gepland voor 11 juni.  Locatie voor beide bijeenkomst is nog niet bekend.

 

feestelijke start 15 juli

Mooie start van transitie naar een duurzaam, lokaal en betaalbaar energiesysteem met bewoners van het WG.

Op 15 juli moedigde Marieke van Doorninck, wethouder Ruimte en Duurzaamheid, alle bewoners van het WG-terrein aan het buurtinitiatief voor de energietransitie te ondersteunen. Meer dan tachtig buurtgenoten, Stadgenoot en de bedrijven die in opdracht van KetelhuisWG een plan voor de energietransitie op het WG-terrein reageerden enthousiast op haar speech.

Ook het transitiebeleid van Stadgenoot, is eerlijk en transparant uitgelegd door Myrthe Stijns, asset manager van Stadgenoot. Iedereen en vooral de aanwezig huurders waren blij met deze duidelijkheid. Stadgenoot heeft alle steun toegezegd en binnen hun beleidsuitgangspunten is er zeker ruimte voor ons initiatief.

Ted Zwietering, voorzitter van KetelhuisWG, ging de dames vooraf en heeft in zijn het waarom van KetelhuisWG nogmaals helder uitgelegd dat het transitieplan moet uitmonden in een volledig duurzaam, lokaal en betaalbaar energiesysteem.

Deze transitie past prachtig in de geschiedenis van het WG-terrein: van Pesthuys naar Gasthuis, van Gasthuis naar woon-werkgemeenschap en vanaf nu naar een aardgasvrije buurt.

Dat gaat ook uitdagende eisen stellen aan de gebouwen. Hulp van de leden en supporters van KetelhuisWG is hard nodig om de juiste gegevens te verzamelen voor nauwkeurige kostenramingen en planningen die aansluiten bij wat VVE’s, gebouweigenaren, gemeente en netwerkbeheerders al gepland hebben in de komende jaren.

Ted roept op om de vragenlijst over energiegebruik op de website in te vullen.

Het KetelhuisWG-team, Ted Zwietering, Benajmin Scheers, Hans Oele, Margo Henderson, Anne Marie de Koter, Theo Konijn, Anoesjka Dinjens, Robert Riede, Mechtild Linssen en Annette Schermer, en de bedrijven, die in opdracht van KetelhuisWG de mogelijkheden voor de overgang naar het nieuwe energiesysteem onderzoeken, zijn inmiddels hard aan de slag.

In oktober 2019 presenteren we de eerste resultaten aan leden en buurtbewoners en stemmen de leden over de scenario’s die we in de volgende fase uitwerken in een beslisbaar transitieplan.

Voor de Energiecoöperatie was er een kort formeel punt. De leden hebben bij de ontvangst voor de avond schriftelijk gestemd over de voorgestelde bestuurswisseling voor energiecoöperatie KetelhuisWG. In oktober 2019 organiseren we onze eerste Algemene Leden Vergadering waarop we de eerste resultaten van het onderzoek aan leden en buurtbewoners presenteren en met de leden de koers bepalen voor de volgende fase, namelijk de uitwerking in een beslisbaar transitieplan.

Na een quiz over de buurt en duurzame energie, waaraan iedereen inclusief de wethouder deelnam, en die gewonnen werd door Margreet Duinker, bleven veel mensen nog voor de aansluitende borrel.

Al met al een geslaagde avond met dank aan alle aanwezigen!

 

Uit Je Dak Prijs 2019 – DOE MEE!

Vanaf maandag 3 juni kunnen bewoners van Stadsdeel West meedoen aan de Uit Je Dak Prijs voor het groenste dak of balkon van West. Meedoen kan tot 14 juli door het insturen van een aantal foto’s en een beschrijving via de website uitjedakprijs.amsterdam.nl

Inspireren
Stadsdeel West is dicht bebouwd en heeft daardoor relatief weinig groen. Hierdoor wordt het in de zomer snel warm, kan water bij hevige regenbuien niet goed worden afgevoerd en zijn er minder vogels en bijen. Het stadsdeel wil zoveel mogelijk groen toevoegen – ook op daken en balkons.

Met de Uit Je Dak Prijs 2019 zet stadsdeel West inwoners met een groen dak of een groen balkon in het zonnetje. Door deze koplopers aandacht te geven, willen we andere Amsterdammers inspireren hun dak of balkon te vergroenen en te verduurzamen. Dat draagt bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

Publieksprijs
In de maand september kan het publiek een stem uitbrengen op het mooiste groene dak of balkon in West. De inzending met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs ter waarde van 750 euro.

Juryprijzen en bijenbonus
Een deskundige jury kiest twee winnaars: het groenste dak en het groenste balkon ontvangen allebei een prijs van 750 euro. De jury kijkt daarbij naar vegetatie, klimaatbestendigheid, ecologische waarde, originaliteit en toegankelijkheid van het ontwerp. Daarnaast is er bijenbonus van 500 euro te winnen voor het meest bij-vriendelijke dak of balkon.

Meedoen
Ook meedoen aan de Uit Je Dak Prijs 2019? Ga naar: uitjedakprijs.amsterdam.nl

Pannenkoeken!

Op Zaterdag 25 mei a.s. van 12.00 – 16.00 uur is er weer de jaarlijkse boekenmarkt bij het poortgebouw op het WG terrein.
Hier zal één van de kopgroepleden van KetelhuisWG pannekoeken bakken op inductie. Naast het nuttigen van deze heerlijke pannekoeken kun je ook informatie krijgen over ons initiatief en lid worden.

tot dan?

 

Energiecoach spoort onnodig warmteverlies op

19 kuub in één maand bespaard na bezoek energiecoach

Ter introductie: mijn naam is Anoesjka Dinjens, energiecoach op het WG terrein. Ik zit in de initiatiefgroep van KetelhuisWG.
Leden van de coöperatie ondersteunen de plannen voor de transitie naar een duurzaam WG-terrein de komende jaren. Zij kunnen nu zelf al aan de slag met energie besparen op basis van een warmtescan en advies van de energiecoach.

Bij een van de leden ben ik twee maanden geleden op bezoek geweest. Naast het uitgebreide adviesgesprek over energiebesparing heb ik ook van de woning infraroodfoto’s (warmtescan) gemaakt om vast te stellen waar mogelijke koude lekken kunnen zitten.

Deze bewoner heeft meteen een aantal tips, die simpel te realiseren waren, ter harte genomen. Een maand later belde deze bewoner mij op:
“dag energiecoach, wat ik je graag wil laten weten is dat ik een aantal adviezen heb opgevolgd. Tot mijn vreugde heb ik 19 kuub minder gas verstookt dan afgelopen maand. Ik heb de hele maand de verwarming gewoon aan gehad”.

Voor mij een stimulans om door te gaan met het bezoeken en informeren van bewoners op het WG-terrein.

Wilt u ook een adviesgesprek en infraroodfoto’s? Dat kan.

 

Als u betalend  lid bent, kunt u een email sturen naar communicatie@KetelhuisWG.nl  met het verzoek om een afspraak te maken met de energiecoach.

Nog geen lid?
Meld u aan voor 12 euro via de website www.KetelhuisWG.nl en kruis aan dat u een adviesgesprek met de energiecoach wilt.

Met energiegroet, Anoesjka.

Stand van zaken april 2019

Warme belangstelling van de gemeente Amsterdam

Op 8 april hebben we met gemeenteambtenaren en stadsdeelambtenaren overlegd hoe we het project gaan organiseren en financieren met steun van de gemeente. Eind april, half mei  krijgen we daar uitsluitsel over.

De wethouder heeft ons inmiddels per brief succes gewenst en volgt het project met warme belangstelling!

Bewoners WG-terrein of Informatierondes

Onze tien enthousiaste initiatiefnemers hebben in februari en maart rondes langs een aantal gebouwen gemaakt om mensen te informeren over Energiecoöperatie KetelhuisWG. Op 6 april hebben we deze informatieronde afgerond met ongeveer 40 mensen in het PAL-gebouw. Al met al heeft dat circa 200 nieuwe leden opgeleverd.

Stadgenoot is als grootste gebouwen-eigenaar vanaf het begin betrokken bij KetelhuisWG en roept in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen van eigenaren dit voorjaar hun leden op om ook lid van KetelhuisWG te worden.

Kortom, de ledenwerving is succesvol in gang gezet.

Puzzelsessie

Met gemeentelijke steun, hulp van het stadsdeel en steeds meer leden en geïnteresseerde buurtbewoners blijft de vaart in ons project.


Het consortium van bedrijven van Tauw, Atrivé, Overmorgen, Waternet en DVP Smart Concepts is op 18 april aan de slag gegaan met de plannen voor een duurzaam energiesysteem op het WG-terrein.

 

In hun eerste bijeenkomst brengen ze al hun kennis die toepasbaar is op het WG-terrein bij elkaar in een “puzzelsessie”.

We kijken uit naar de eerste resultaten!