Stemmen per besluit ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Tot medio 4 oktober 2020 is stemmen mogelijk via dit formulier.

Doordat zowel fysieke als virtuele deelnemers hun stem uit konden brengen bieden we hierbij de mogelijkheid – voor leden- om hun stem te bestendigen.

Probeer het uit!
Je kunt hier ook aanvullingen of opmerkingen plaatsen.

Stem uitbrengen ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Met dit formulier kun je je stem uitbrengen voor de vijf punten die op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van KetelhuisWG op woensdagavond 30 september 2020 om 19:30 in stemming gebracht zijn.

Mogelijk was je virtueel aanwezig en heb je het moment van stemmen niet goed kunnen volgen.

Belangrijk! We gebruiken je email adres om te bepalen of je geregistreerd bent als lid en dus of je stem formeel meetelt.
Telefoonnummer wat we alleen gebruiken voor vragen bij dit formulier. Alleen de getallen invullen van je nummer.
Alleen geregistreerde leden kunnen stemmen. En je moet wel wonen of werken op het WG-terrein. De betaling van je contributie maakt je registratie compleet.

Hier komen de vijf besluiten

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar pagina: VIJF TE NEMEN BESLUITEN ALV


1. Stemt de ALV in met het maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt?

Geef je keuze voor besluit 1: *

2. Stemt de ALV in met het advies van de kopgroep om in gesprek te gaan met de potentieel technische partner over voorwaarden aan de samenwerking?
Waternet en Stadgenoot ondersteunen dit advies.

Maak je keuze voor besluit 2: *

3. Stemt de ALV in met het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren?
Deze gesprekken gaan over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.

Maak je keuze voor besluit 3: *

4. Stemt de ALV in met de aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten?

Maak je keuze voor besluit 4: *

5. Stemt de ALV in met het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie?

Maak je keuze voor besluit 5: *

Veel dank voor je deelname. Ondanks de corona maatregelen willen we iedere stem horen!

2 antwoorden op “Stemmen per besluit ALV KetelhuisWG 30 september 2020”

 1. DAT KAN TOCH NIET !
  De keuze van de “potentieel technische partner” zou genomen worden op basis van een advies dat de “selectiecommissie” ter vergadering, de ALV van 30-09-jl. kenbaar zou maken. De aankondiging in de uitnodiging dat de onderliggende adviezen van Overmorgen, Tauw en Ketelhuis WG, v.a. dinsdag (22-09) op deze website zouden staan, heb ik tot heden nog niet gevonden (ligt misschien aan mij ?? niet goed gekeken ??). Die 2 partners Eteck en Baas/Kuijpers waaruit gekozen moest worden, hadden hun bidboek gepresenteerd op 26 augustus. Ik heb die presentaties bijgewoond en heb die bidboeken opgevraagd (blijkbaar was ik de enige) en heb die toch grondig bestudeerd.
  Het zijn aanzienlijke rapporten die niet zo maar een, twee, drie te begrijpen zijn. Bovendien zijn ze qua inhoud nogal afwijkend en daarom lastig vergelijkbaar.
  Op basis van wat ik gelezen heb ben íkzelf misschien tot een voorkeur gekomen, maar dat is tegelijk ook een beetje ‘dikke duim’ en wat de Duitsers noemen ‘hineininterpretieren’. Naar ik begreep zat de selectiecommissie met hetzelfde probleem.
  Ik was dan ook uiteraard heel nieuwsgierig naar de analyse van de selectiecommissie.
  Helaas konden we daar pas de avond van 30-09 kennis van nemen.
  Okay het zij zo; wellicht was er ook niet meer tijd om die analyse vooraf toe te sturen. Maar je moet zo’n advies dan wel ook goed “kunnen kauwen” en de tijd kunnen nemen om erover na te denken, zo mogelijk vragen over te stellen, alvorens er een besluit over te kunnen nemen.
  “WE DOEN HET IMMERS ZELF ALS BUURT EN VOORAL SAMEN” wordt voortdurend (terecht) gepropageerd. Maar maak het dan waar, laat het geen slogan voor de bühne zijn. Er is immers héél véél geld mee gemoeid (22 á 24 miljoen) en dan komt er ook nog eens een isolatieopgave bovenop die, althans voor ons gebouw, fiks in de papieren gaat lopen. Het project gaat in grote mate de toekomst van ons woon- en leefgenot bepalen.

  Reden waarom ik vind dat de beslissing zélf uitgesteld had moeten worden. De ALV had dan 10 á 14 dagen later, al dan niet digitaal, tot een besluit kunnen komen en zo nodig alsnog met elkaar in discussie kunnen gaan over ieders mening en bevindingen aangaande hetgeen waarin hij/zij zich inmiddels wèl heeft kunnen verdiepen.
  MAAR ondanks de opmerking van de voorzitter Ted die avond, dat de ALV niet gebonden kon worden aan het besluit en dat het vooralsnog een adviesvoorkeur kenbaar gemaakt zou worden aan de 2 partners, ging het besluit wel ter stemming en ligt het besluit VANDAAG nog steeds ter stemming open.
  De voorzitter Ted heeft na afloop van de vergadering mij en nog een aan mij adhesie betuigend lid, toegezegd met ons te willen praten, maar alhoewel ik dat gesprek graag voer, gaat het daar niet om. IK hoef geen voorkeurspositie.
  De kopgroep, bij monde van de Voorzitter, moet gewoon waarmaken dat procedures (neen, ik ben geen fetisjist, integendeel) er zijn om bescherming te bieden tegen datgene wat “we” juist niet wensen. Degenen die “in het project zitten” zijn druk, druk, druk, komen tijd te kort … en vergeten soms dat er een buitenwacht is die er vanuit gaat dat die regels gevolgd worden. Temeer daar deze door die ‘voorhoede’ (i.c. Kopgroep) zélf zijn geïntroduceerd.
  Dus gewoon dat besluit opschorten; er is geen man over boord en dan gaan “we” gewoon weer verder met ‘de goede dingen doen’ !

  Overigens met alle lof !!
  Jan Verheijden

  1. Beste Jan,

   Ik waardeer het hameren op de inspraak en inzage principes enorm. Je reactie is vanuit meerdere invalshoeken begrijpelijk. Je hebt voorafgaand aan de vergadering al je bezwaar voor het stemmen op besluit 2 kenbaar gemaakt begreep ik.
   Ook ben je een van de weinigen die alle rapporten heeft opgevraagd. Op uitnodiging van Ted was je ook bij de presentaties van de potentiële technische partners.

   De keuze om de aquathermie oplossing verder te onderzoeken was al eerder gemaakt.
   Op basis daarvan heeft het KetelhuisWG enkele potentiële technische partners uitgenodigd om een ontwerp te maken. Uiteindelijk zijn daar 2 concreet uitgewerkte voorstellen uitgekomen.
   Wij van de kopgroep hebben ons allen verdiept in die voorstellen en ieder heeft vanuit zijn eigen expertise beoordelingen gemaakt. Daarbij rekening houdend met de toekomst van KetelhuisWG zoals we die voor ogen zien maar ook zoals die naar ons steeds voortgaande inzicht mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij zijn de uitgangspunten van KetelhuisWG steeds leidend geweest: duurzaam, lokaal, betaalbaar voor de gebruiker, in overleg.
   Daarnaast hebben onze adviseurs (Tauw, Overmorgen, DVP) en andere stakeholders (Stadgenoot, Waternet) hun beoordeling gemaakt op deze ontwerpen. Dit alles is ook te lezen bij de toelichting besluit 2: https://www.ketelhuiswg.nl/vijf-te-nemen-besluiten-alv/
   We hebben nagedacht hoe we de ALV zouden kunnen inlichten. Beide voorstellen presenteren en toelichten zou een duizelingwekkende krachttoer worden, zowel voor ons als voor onze leden. Bovendien zijn de voorstellen een uitwerking van dezelfde technische vraag: hoe het WG-terrein te verwarmen met een aquathermie systeem binnen de uitgangspunten van KetelhuisWG? De uitwerkingen daarvan zullen technisch in detail verschillen maar ook gaan over organisatie en financiering.

   Met de restricties door Corona hadden we daarbij een nieuw probleem. Maximaal 30 mensen in de zaal. Daarvoor hebben we de mogelijkheid gecreëerd om via video mee te doen.
   Zie: https://www.ketelhuiswg.nl/alv-ketelhuiswg-30-september-2020/

   We hebben besloten om de keuze van KetelhuisWG voor 1 van de potentiële technische partners voor te leggen aan de ALV. Die keuze kun je zien als een intern besluit genomen door KetelhuisWG. We moeten keuzes durven maken zodat we een serieuze zakelijke partij zijn. Uiteindelijk heeft de ALV daarbij het laatste woord.

   Ieder lid van KetelhuisWG kan uiteraard nu of later de voorstellen inzien. Die stukken zijn wel vertrouwelijk omdat de potentiële partners er enorm veel tijd en geld in hebben geïnvesteerd. Vandaar dat ze niet openbaar op de site te vinden zijn. Ook onze notulen en documenten zijn in te zien voor onze leden.
   We zouden graag werken met een systeem waarbij leden individueel kunnen inloggen en deze stukken digitaal in kunnen zien. De inspanning om dit mogelijk te maken is uiteraard enorm groot maar als deze wens er is dan gaan we daar verder aan werken.

   Tot slot ben ik heel blij dat je dit initiatief de waardering blijft geven die het verdient!

   Benjamin.

Reacties zijn gesloten.