Waternet gelooft in aquathermie

februari 24, 2022 door KetelhuisWG

Waternet is één van de belangrijkste partners van KetelhuisWG. Ten slotte drijft het energiesysteem dat KetelhuisWG gaat gebruiken op het water uit het Jacob van Lennepkanaal. We interviewden Hans van der Pal, projectleider bij Waternet en lid van het bouwteam KetelhuisWG, hierover.

Jullie bouwen voor KetelhuisWG het ‘gemaal’ om warmte uit het Jacob van Lennepkanaal op te kunnen slaan. Wat is jullie rol in het project?

Strikt genomen is het geen gemaal, want behalve een pomp heeft dit systeem ook een warmtewisselaar. ’s Zomers pompen we het water langs die warmtewisselaar om de afgegeven warmte vervolgens ondergronds op te kunnen slaan. De energiebron is het oppervlaktewater dat door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt beheerd. Waternet is de uitvoerende organisatie en alles wat wij doen is namens het waterschap. Onze rol is tweeledig: wij zijn technisch adviseur en tevens vergunningverlenende instantie. Dit betekent ook dat onze ecologen in de gaten houden dat het kanaal door de warmtewinning niet te veel zal afkoelen.

Hoe staan jullie er nu in?

Heel positief. Het was mijn collega, Stefan Mol, die ooit het idee opperde om hier het oppervlaktewater als energiebron te gebruiken. En de organisatiekracht en het doorzettingsvermogen van KetelhuisWG zijn groot, zodat we steeds een stap verder komen. Het is best een hele opgave om zo’n systeem in de binnenstad aan te leggen. De voorbeeldwerking zit ’m vooral in het aardgasvrij maken van de oude binnenstad, waar het moeilijker is de huizen te isoleren. Dan heb je weliswaar een wat hogere temperatuur voor je warmtenet nodig, maar dat kan goed gevoed worden door een duurzaam energiesysteem.

Is aquathermie een techniek waar jullie al de nodige ervaring mee hebben?

Jazeker, het speelt enorm in Amsterdam. Ook de gemeente zet er behoorlijk op in. In Diemen en op IJburg zijn dit soort systemen al in werking en bij Spaklerweg worden binnenkort de nieuwbouwwijken op aquathermie aangesloten. Verder doen we onderzoek naar de mogelijkheden in Havenstad, de grote westelijke uitbreiding van Amsterdam. Het voordeel van nieuwbouw is dat je de goed geïsoleerde woningen kunt aansluiten op een warmtenet met een lagere temperatuur.

Is warmte uit oppervlaktewater een betere energiebron dan bijvoorbeeld warmteterugwinning uit rioolwater of drinkwater?

In principe niet. Het hangt ervan af hoeveel warmte je wilt onttrekken. Maar de potentie van oppervlaktewater is wel veel groter, simpelweg omdat er meer van is. Er is heel veel water dat in de zomer wordt verwarmd door een eeuwige energiebron, de zon. Wetende dat Amsterdam in 2040 zo’n 150.000 woningen aangesloten wil hebben op een duurzaam warmtenet, zal daarbij warmte uit oppervlaktewater ongetwijfeld het meest worden toegepast.

KetelhuisWG

februari 24, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: