Toegelicht: locatiekeuze technische ruimte

mei 6, 2024 door KetelhuisWG

De locatie van de technische ruimte, het ‘hart’ van warmtenet, was de afgelopen twee Algemene Ledenvergaderingen een belangrijk onderwerp. In die ruimte wordt de warmte uit het Jacob van Lennepkanaal gehaald zodat het, via de warmtepompen, door het leidingnet naar alle woningen gaat. De bouw van zo’n technischeruimte met vier collectieve warmtepompen heeft nogal wat voeten in de aarde en zorgt enige maanden voor overlast voor omwonenden.

De plek van de technische ruimte is echter van alle belang voor een duurzaam, werkend systeem. Hoe er werd gekozen voor het Gasthuispleintje is toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 maart en staat in de memo die is geschreven door het technisch ontwerpteam.

Hierin lees je welke afwegingen zijn gemaakt voor een boven- of ondergrondse ruimte, de voor- en nadelen er per locatie-optie en waarom er uiteindelijk voor het Gasthuispleintje is gekozen.

KetelhuisWG

mei 6, 2024

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: