Nieuwsflits 3 december 2018

Het vervolg ….

Na de 2 bijeenkomsten in september en oktober hebben we niet stil gezeten. Er is gewikt en gewogen, er is een bijeenkomst gepland voor de gebouwvertegenwoordigers, er is overleg geweest met gemeente en andere belanghebbenden en er is veel informatie ingewonnen bij buurtinitiatieven in andere delen van Amsterdam en het land.

Om een subsidie aanvraag te kunnen doen om in 2019 het plan verder te brengen naar een ontwikkelplan is er voor a.s. maandag 3 december een werkatelier georganiseerd waarbij een drietal adviespartijen zijn uitgenodigd om ons te helpen met het vertalen van de visie en ideeën naar een praktische uitwerking.

We houden jullie op de hoogte!

Wil je ook gebouwvertegenwoordiger of supporter zijn of wil je alleen op de hoogte blijven van dit initiatief meld je dan hier aan.