Informatie bijeenkomst 1 juli 2020 Gebouwmaatregelen

Op 1 juli hebben Aleida Verheus van Tauw en architect Jianho Kwa van Architectenbureau Kwa aan een werkgroep met buurtbewoners voor de eerste keer gepresenteerd wat er aan onze gebouwen zou kunnen of moeten gebeuren om te kunnen genieten van het aquathermiesysteem.

Tien mensen waren fysiek aanwezig en tien mensen online.

Aleida en Jianho hebben laten zien wat er minimaal nodig is en ook hoe er nog veel meer energie bespaard kan worden in de komende jaren. Bijvoorbeeld  door rekening te houden met gepland onderhoud van daken of kelders zullen de kosten lager uitvallen.

Per gebouw bekijken

Het is een eerste plan per gebouw met opties die door Jianho uitgebreid toegelicht werden. Meer dakisolatie nodig? Beglazing naar HR++ en wat levert dit op qua energiebesparing? Spouwmuurisolatie is niet altijd mogelijk voor monumenten tenzij je van binnenuit werkt. Natte kelders zijn voor alle gebouwen een probleem.

Er werd aandachtig geluisterd en Aleida en Jianho hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

Conclusies en volgende bijeenkomsten gebouwen.

Sommige gebouwen kunnen zonder meer worden aangesloten. In andere zijn wat kleine isolatie of warmteafgifte verbeteringen vereist voor een lekker warm huis en in een aantal gevallen ontkomen gebouweigenaren niet aan wat extra maatregelen, voordat comfortabele warmte gegarandeerd kan worden.

Na de zomervakantie gaat KetelhuisWG per gebouw met bewoners praten over de ideeën voor maatregelen en mogelijke aansluitmomenten.

Heel belangrijk is ook hoe huurders en eigenaar-bewoners daarover kunnen meebeslissen -als ze dat willen- nu en in de toekomst.

Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren zijn, als belangrijke partijen, ook bij de gespreksrondes betrokken. De gebouwcontactpersonen van KetelhuisWG ondersteunen daarbij en !WOON adviseert besturen van gemengde VVEs.

Huurders doen mee

De vertegenwoordiging van huurders die mee willen doen in dit plan wordt steeds groter. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen. Ze hebben andere vragen en zorgen. Robert stelt voor om een duidelijke huurdersgroep  te maken.
Hij krijgt veel instemming en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst.