Huurdersgroep

Huurders van Stadgenoot op het WG verenig je!

Als lid van de kopgroep Ketelhuis WG en huurder bij Stadgenoot wil ik alle betrokken huurders bij elkaar brengen om ons geluid te laten horen en een stem te hebben in het overlegproces tussen Ketelhuis WG en Stadgenoot. Ik sta volledig achter de missie van Ketelhuis WG voor een duurzame energietransitie op het WG terrein en wil daar mede inhoud aan geven. Ik zie inmiddels ook een positieve houding van Stadgenoot en waardeer hun constructieve opstelling hierin.

Voor Stadgenoot is het belangrijk om te weten dat haar huurders de beoogde energietransitie steunen. Maar ook Ketelhuis WG heeft behoefte te weten wat de specifieke belangen en zorgen van de huurders zijn. Als bewoner op het WG-terrein kun je je sowieso aanmelden als lid van de coöperatie Ketelhuis WG, maar het is ook tijd om ons als huurders te verenigen in een bewonersinitiatief en onze gezamenlijke stem te laten horen.

Meld je aan met je emailadres (en liefst ook woonadres), dan zal in september contact met je opgenomen worden. Tegen die tijd (i.v.m. corona en het aantal belangstellenden) wordt bekeken hoe we het beste met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Goede zomer en tot daarna!

Robert Riede.