Geen huurverhoging voor huurders

juli 20, 2022 door KetelhuisWG

De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die woningcorporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Eind juni zijn de afspraken getekend. En dit is heel goed nieuws voor huurders! 


Wat is de verhuurheffing? 

De verhuurheffing is een heffing die jaarlijks door woningcorporaties betaald wordt aan de staatskas. Per 1 januari 2023 wordt deze heffing afgeschaft, waardoor woningcorporaties jaarlijks €1,7 miljard overhouden. In ruil voor het afschaffen van de verhuurheffing, zijn er afspraken gemaakt over de bestemming van dit vrijgekomen geld. 

Deze afspraken gaan onder andere over een eenmalige huurverlaging, een lagere huurstijging dan loonstijging in de komende jaren, bouwen van meer sociale huurwoningen en het belangrijkste voor KetelhuisWG: gratis isoleren én het aanpakken van onzuinige en slechte woningen.


Gratis isoleren 

Eén van de gemaakte afspraken is dat woningcorporaties huurwoningen moeten gaan isoleren, zonder dat hier een huurverhoging voor gevraagd wordt. Door het isoleren van de woning daalt de energierekening. Daarnaast blijft de huurprijs gelijk, waardoor de totale kosten van de huurder zullen dalen en de huurder er dus op vooruit gaat. 


Verbeteren van onzuinige en slechte woningen 

Ook is er afgesproken in het akkoord dat er in 2028 geen woningen meer mogen zijn met een slecht energielabel (E, F en G). Daarnaast moeten er in 2030 450.000 corporatiewoningen aardgasvrij zijn gemaakt én moeten 675.000 woningen voor 2030 flinke isolatie-verbeteringen hebben gekregen. Verder staat er in het akkoord dat corporaties tot en met 2030 jaarlijks €200 miljoen extra investeren in woningverbetering, met een focus op het aanpakken van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud. Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks €75 miljoen extra voor uit. 


Bekijk hieronder de infographic of lees hier het officiële persbericht


Ook huurders mogen een startcontract tekenen! 

Ben jij huurder in de WG-buurt én wil je ook overstappen op duurzame, betaalbare én lokale energie? Teken dan nu een startcontract! Zo weten wij én Stadgenoot goed hoeveel huurders graag willen overstappen. 

KetelhuisWG

juli 20, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: