Energietoeslag van gemeente Amsterdam

juni 13, 2022 door KetelhuisWG

De energierekening wordt alsmaar hoger en hoger. Zolang we met KetelhuisWG nog niet het duurzame warmtenet hebben gerealiseerd, moeten we allemaal (helaas) nog deze hoge energierekening betalen. De gemeente Amsterdam biedt inwoners van de gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan voor deze extra energiekosten. Deze energietoeslag bedraagt 800,- euro. 

Wat is de energietoeslag?

De energierekening is in 2022 flink gestegen. De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – moeten zelf een aanvraag doen bij de gemeente.


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag, gelden de volgende voorwaarden:

  • Je woont in Amsterdam of Weesp
  • Je bent 21 jaar of ouder
  • Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen
  • Je bent geen student van jonger dan 27 jaar, die een studie doet die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • Je bent niet dak- of thuisloos en hebt niet alleen een briefadres
  • Je woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen
  • Je hebt de energietoeslag niet eerder ontvangen in Amsterdam of een andere gemeente
  • Je betaalt energiekosten. Dat kan direct aan uw energieleverancier zijn, maar ook als u huur betaalt waar energiekosten inzitten


Na het indienen van jouw aanvraag

Als je een aanvraag doet, gaat de gemeente beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. Je ontvangt binnen 8 weken een brief. In de brief staat of je het geld krijgt. De gemeente probeert deze brief snel te sturen. Maar er vragen nu heel veel mensen de energietoeslag aan. Daarom kan het langer duren voordat je de brief krijgt.

 

Energietoeslag

Vraag hier jouw energietoeslag aan!

KetelhuisWG

juni 13, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: