Belangrijkste ALV en presentaties KetelhuisWG 2020

Door de corona maatregelen zijn onze ontwikkelingen uiteraard vertraagd.  Bijeenkomsten en vergaderingen waren fysiek alleen met kleine groepen mogelijk.

Nieuws op de deurmat.

Er is een grote behoefte om iedereen te  betrekken en te informeren. Via deze site en met nieuwsbrieven willen we jullie op de hoogte houden. Van onze leden horen we dat er ook veel behoefte is aan verspreiding van informatie via een krant in de brievenbus.

En ja we zijn ons ervan bewust dat het printen en verspreiden op papier niet de hoofdprijs verdient in milieu vriendelijkheid. We kunnen slechts hopen dat jullie de plannen en artikelen lezen en enthousiast digitaal mee gaan doen met de energie transitie.

Algemene Leden Vergadering op 30 sept. 2020

Voorlopig staat een ALV gepland op woensdagavond 30 september 2020 om 20:30. Zie onze kalender.
Hier gaan we onze plannen presenteren. Iedereen is welkom maar alleen leden van onze coöperatie kunnen stemmen welk voorstel verder uitgewerkt gaat worden.

Wil je stemmen?

Word lid. We hebben een bijdrage van 12 euro nodig om de kosten van je lidmaatschap te dekken.