Stand van zaken april 2019

Warme belangstelling van de gemeente Amsterdam

Op 8 april hebben we met gemeenteambtenaren en stadsdeelambtenaren overlegd hoe we het project gaan organiseren en financieren met steun van de gemeente. Eind april, half mei  krijgen we daar uitsluitsel over.

De wethouder heeft ons inmiddels per brief succes gewenst en volgt het project met warme belangstelling!

Bewoners WG-terrein of Informatierondes

Onze tien enthousiaste initiatiefnemers hebben in februari en maart rondes langs een aantal gebouwen gemaakt om mensen te informeren over Energiecoöperatie KetelhuisWG. Op 6 april hebben we deze informatieronde afgerond met ongeveer 40 mensen in het PAL-gebouw. Al met al heeft dat circa 200 nieuwe leden opgeleverd.

Stadgenoot is als grootste gebouwen-eigenaar vanaf het begin betrokken bij KetelhuisWG en roept in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen van eigenaren dit voorjaar hun leden op om ook lid van KetelhuisWG te worden.

Kortom, de ledenwerving is succesvol in gang gezet.

Puzzelsessie

Met gemeentelijke steun, hulp van het stadsdeel en steeds meer leden en geïnteresseerde buurtbewoners blijft de vaart in ons project.


Het consortium van bedrijven van Tauw, Atrivé, Overmorgen, Waternet en DVP Smart Concepts is op 18 april aan de slag gegaan met de plannen voor een duurzaam energiesysteem op het WG-terrein.

 

In hun eerste bijeenkomst brengen ze al hun kennis die toepasbaar is op het WG-terrein bij elkaar in een “puzzelsessie”.

We kijken uit naar de eerste resultaten!