Wat is ons plan voor 2019-2020?

Hierbij willen we ons uitvoeringsplan voor een aardgasvrij en duurzaam WG-terrein in 2030 presenteren.

We hebben een visie ontwikkeld die geïnspireerd is door de wens de energie transitie te versnellen voor ons gebied en ons niet afhankelijk te maken van één oplossing en één duurzame bron. We willen wat te kiezen hebben. Dit is ons beginpunt en we zijn ons er volledig van bewust dat de snelle ontwikkelingen een flexibel systeem eisen met mogelijkheden voor aanpassingen tijdens de rit.

“De energie transitie zal gefaseerd plaatsvinden”

In 2019 willen we de eerste stap zetten met de uitwerking van professioneel onderbouwde opties voor een aardgasvrij en duurzaam gebied.

Daarover beslissen in eerste instantie de leden van de energiecoöperatie, huurders en eigenaren die energie gebruiken, en in tweede instantie andere belanghebbenden, zoals Stadgenoot en andere vastgoed eigenaren, Waternet, gemeente en mede financierders.

We blijven tijdens de realisatie kijken naar nieuwe mogelijkheden en daarbij zijn de flexibiliteit van het systeem, de financierbaarheid van de oplossingen en betaalbaarheid voor de energiegebruikers bepalend.

Klik hier voor het plan