“Met KetelhuisWG kunnen we verschil maken”

maart 31, 2022 door Eileen

Pierre van Vliet voert namens Stadgenoot het projectmanagement voor KetelhuisWG. In dit interview vertelt hij wat hij belangrijk vindt rondom dit project én wat zijn persoonlijke drijfveren zijn.

 

Wat is jouw rol bij KetelhuisWG? Welke taken pak jij op?

Als projectmanager zie ik mezelf als de schakel tussen KetelhuisWG en Stadgenoot en behartig ik de belangen van Stadgenoot en van de huurders. Stadgenoot heeft circa 750 huurwoningen in de buurt. Voor ons is leveringszekerheid, betaalbaarheid en CO₂-reductie belangrijk bij het verwarmen van de woningen. In overleg met KetelhuisWG zorg ik ervoor dat de woningen aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Om dat voor elkaar te krijgen stuur ik binnen Stadgenoot een projectteam aan. Daarin zitten deskundige collega’s op het gebied van onder andere participatie, techniek, financiën en communicatie.

 

Waarom ben je betrokken bij KetelhuisWG? Wat maakt jou enthousiast over KetelhuisWG?

De temperatuurstijging en het dramatische verlies aan de biodiversiteit baart me grote zorgen. Ik geloof erin dat het anders kan, we kunnen naar een wereld waar geen honderdduizenden mensen per jaar sterven aan luchtvervuiling. Met dit project leveren we echt een bijdrage aan de klimaatverandering. We leren er veel van en kunnen dit op meerdere plekken in de stad, en daarbuiten, toepassen. Daarnaast vind ik dit een mooi project omdat het een initiatief is uit de buurt. Het gaat om een lokale energiecoöperatie en de installatie wordt eigendom van de leden. Dat spreekt mij aan! Bovendien is KetelhuisWG een open en transparantie partner. We mogen meekijken in het proces en zien waarom er welke keuzes gemaakt worden. Dat werkt prettig samen. Dat maakt bij ons in elk geval energie vrij: we zoeken samen naar oplossingen. Ieder vanuit zijn eigen belang, maar vanuit een gezamenlijke visie.

 

Voordat KetelhuisWG met dit initiatief begon, was je toen ook al bezig met de energietransitie, energiebesparing en/of verduurzaming? Zo ja, hoe geef je daar vorm aan in je dagelijks leven?

Behalve projectleider ben ik ook adviseur duurzaamheid. Dat betekent dat ik onderzoek hoe gebouwen verduurzaamd kunnen worden. Dat doe ik bij Avecode Bondt | Duurzaamheidsadvies en voor Alphaplan adviseurs in bouwen. In dagelijkse leven ben ik ook milieubewust bezig. We eten veel vegetarisch, ons huis is na-geïsoleerd, we hebben zonnepanelen, we beperken het vliegen en we rijden in een elektrische auto. Maar het is best lastig om steeds de juiste keuzes en afwegingen te maken. Ik hou van reizen maar dat doe ik nu veel minder, ik denk er echt over na of het wel verantwoord is om het vliegtuig te pakken. Bij het isoleren van ons huis hebben keuzes gemaakt die het uiterlijk van de woning veranderd hebben omdat dat een betere optie was voor het milieu. Het is een hele worsteling om je gedrag te veranderen. Maar ik geloof erin dat we dit samen kunnen doen, mensen en instituties.

 

Wat zou je mee willen geven aan mensen die twijfelen over of het doel van KetelhuisWG wel gaat lukken?

De CO₂-uitstoot moet omlaag om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven. Om dat te bereiken hebben we in Nederland onder andere gezegd: we zijn in 2050 van het gas af. De ambitie in Amsterdam is om al in 2040 aardgasvrij te zijn. Daar hebben we dus nog maar 18 jaar voor. Op dit moment is de gasprijs heel hoog en de verwachting is dat dit nog wel hoog zal blijven. Bij wat we op het WG-terrein gaan doen is de energieprijs ontkoppeld van de gasprijs. KetelhuisWG is een coöperatie. De leden bepalen samen het tarief. Kortom: we moeten van het gas af en de manier waarop dat op het WG-terrein voorgesteld wordt is een hele aantrekkelijke.

 

En dan nog over jezelf: waar woon je? En wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik sta dicht bij de natuur. Zo doe ik in mijn vrije tijd aan houtdraaien, hout is een mooi natuurlijk product dat je kan draaien zodat er iets anders ontstaat. Soms iets heel anders dan ik gedacht had. Verder heb ik een grote passie voor het milieu. Die is ontstaan vanuit een spirituele reis die ik tien jaar geleden maakte waarbij ik een wereld zag die er slecht aan toe was. Dat kwam overeen met wat ik in de rapporten las. Zo is er een flinke zeespiegelstijging, die regelrechte gevolgen heeft voor ons land. Het kan zo maar zijn dat er een tijd komt dat de dijken het niet meer redden en dat een deel van ons land onder water komt te staan. Zo ben ik met een andere bril naar de werkelijkheid gaan kijken. Het gaat uiteindelijk om een verandering van denken. Het perspectief, daar waar we naar toe gaan is belangrijk, maar dat moet wel praktisch zijn. Ik woon in het Groene Hart, maar ik heb veel familie in Amsterdam wonen. Daardoor heb ik zeker een relatie met de stad. Het is een mooie plek om te werken.

Eileen

maart 31, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: