Interview met projectleider Gebouwaanpak Aleida Verheus

januari 25, 2022 door KetelhuisWG

Aleida Verheus werkt als projectleider gebouwaanpak voor KetelhuisWG en is onderdeel van het gebouwenteam. Ze is opgeleid als bouwkundige en beleidsmaker en heeft veel ervaring met het verduurzamen van de bestaande bouw. Deze kennis en ervaring zet ze nu in bij KetelhuisWG. Gaat ze voor het technisch ideale plaatje of kiest ze voor de weg waarin de meeste bewoners betrokken worden?

Aleida, vertel eens kort over jezelf. Wie ben je en wat houdt jou bezig?

Ik woon in Amsterdam-Noord in een rijtjeshuis met man, zonen en poes aan de rand van de stad met Waterland om de hoek. Daar loop en fiets ik graag in mijn vrije tijd. Op 10 minuten afstand hebben we een volkstuin met zomerhuisje, zonder stroom, heerlijk om te onthaasten en te genieten van planten en vogels. Ons eigen huis hebben we al behoorlijk verduurzaamd, met een hybride waterpomp en 9 zonnepanelen (iets waar we nu heel blij mee zijn, nu de gasprijs zo gaat stijgen!). Verder zet ik me als vrijwilliger in voor ons eigen buurtproject: met wijkgenoten ben ik aan het kijken hoe we ons als Noorderlingen die níet tegen windmolens zijn kunnen manifesteren. Stel je voor, een lokale coöperatieve windmolen in onze wijk, waar al mijn wijkgenoten lid van de energiecoöperatie zijn…

Je bent sinds een aantal maanden betrokken bij KetelhuisWG als projectleider Gebouwaanpak. Wat doe jij precies in deze rol?

Als projectleider binnen het gebouwenteam zorg ik ervoor dat alle relevante informatie verzameld wordt over de technische maatregelen in de gebouwen die nodig of mogelijk zijn bij de aansluiting op het duurzame warmtenet. Dat gaat dan bijvoorbeeld over technisch onderzoek naar de huidige isolatie van de gebouwen in de WG-buurt, over de huidige verwarmingssystemen in de gebouwen of over de inpassing van de nieuwe warmteleidingen. Maar ook over welke verbeteringen mogelijk zijn in de gebouwen of woningen, die de bewoners gaan helpen bij het besparen van energie.

En wat doet het gebouwenteam met deze kennis?

In de afgelopen maanden hebben we heel veel kennis opgehaald, en deze kennis verwerken we nu per gebouw in een advies. Dit advies gaan we met de bewoners en eigenaren bespreken. Dit zullen we doen via gebouwbijeenkomsten die vanaf maart georganiseerd gaan worden. De vragen en reacties die tijdens deze gebouwbijeenkomst gegeven worden, zullen helpen om samen met de corporatie en de VvE’s tot een passend plan te komen per gebouw. Ook zullen we daarna samen met de VvE’s en Stadgenoot kijken welke subsidies en goedkope leningen hiervoor beschikbaar zijn.

Hoe ben jij bij KetelhuisWG terecht gekomen?

Sinds een jaar ben ik werkzaam bij de WarmteTransitieMakers: een bureau dat zich richt op de warmtetransitie. Wij werken voor gemeentes, provincies, maar ook voor woningcorporaties en bewonersinitiatieven. Via hier ben ik ook bij KetelhuisWG terecht gekomen. Maar voordat ik bij de WarmteTransitieMakers aan de slag ging, heb ik jarenlang bewoners en VvE´s geadviseerd over verduurzamingsmogelijkheden van gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld over isoleren, zonnepanelen, of aansluiten op een warmtenet. Ook heb ik een aantal jaar gewerkt voor de energiecoöperatie MeerEnergie in Watergraafsmeer. Zij hebben de wens om een warmtenet in de wijk Middenmeer te realiseren met restwarmte die in de buurt beschikbaar is, van een datacentrum in Sciencepark en van de Jaap Eden IJsbaan. Zij hebben inmiddels ook honderden leden in de buurt en werken samen met de gemeente aan de volgende stappen.

Flink wat ervaring in het verduurzamen van woningen en gebouwen dus! Wat maakt jou hier zo enthousiast over?

We moeten echt aan de bak als het om het klimaat gaat, er is geen tijd te verliezen. Dus duurzaamheid gaat mij aan het hart. Hierin vind ik de energietransitie in de bestaande woningvoorraad het meest interessant, omdat je hierin echt op zoek moet gaan naar een goede mix tussen techniek, betaalbaarheid en bewonersbetrokkenheid. Dat betekent kijken naar alle mogelijkheden om een duurzame stap te maken, en die ook te realiseren. Dat is dan misschien niet het ‘technisch ideale plan’ omdat dat te ingrijpend voor de bewoners is of te duur wordt. Maar het is wel de stap die je echt kunt realiseren, waardoor je kunt zorgen voor minder CO2 uitstoot en meer bewuste en betrokken bewoners.

Waar ligt volgens jou de kracht van KetelhuisWG?

Bij KetelhuisWG gaat het precies over de goede dingen denk ik! Duurzaam, lokaal, samen… Ik zie het hier allemaal gebeuren. Daarbij geloof ik sterk in de kracht van lokale samenwerkingen boven ‘top-down’ projecten en producten. Bovendien is KetelhuisWG niet alleen maar serieus, maar ook leuk en ludiek, denk aan de vitrinekastjes of de balkonbingo.

Tot slot, wat zou je mee willen geven aan mensen die twijfelen?

Het is niet erg om twijfelen, maar zet je twijfel vooral om in actie! Welke punten zijn ingewikkeld of lastig? Wat vind je spannend? Kunnen we daar als energiecoöperatie iets aan doen? Het helpt vaak om met mensen met verschillende perspectieven samen over een concreet probleem te buigen, dan komen er veel inzichten op tafel en vaak ook weer nieuwe ideeën. Ik hoop dat iedereen met twijfels of vragen deze uit naar de coöperatie, zodat we hier samen iets aan kunnen doen en dat we snel met alle bewoners van het dure aardgas af kunnen door realisatie van het eigen warmtenet voor de WG-buurt (waarvan het tarief niet van de gasprijs afhangt)!

KetelhuisWG

januari 25, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: