Gebouwbijeenkomsten

januari 25, 2022 door KetelhuisWG

Om het duurzame warmtenet te realiseren, zal KetelhuisWG het warmtenet aanleggen tot en met de afleverset in elke woning. Voor een aantal gebouwen en woningen is door experts geadviseerd om een aantal extra maatregelen te nemen, zoals het verbeteren van de isolatie (bijvoorbeeld modern HR⁺⁺-glas in de kozijnen) of de radiatoren te vergroten. Hierdoor kunnen de woningen met het warmtenet comfortabel blijven, ook op koude winterdagen. Om over deze maatregelen te communiceren, zal KetelhuisWG per gebouw een gebouwspecifieke folder publiceren en gebouwbijeenkomsten organiseren. 

Gebouwspecifieke folders 

De gebouwbezoeken in de zomer en het najaar van 2021 hebben duidelijk gemaakt wat kan in welk gebouw, en welke (extra) maatregelen waar nog nodig zijn. Deze kennis is verwerkt in een gebouwspecifieke folder: in deze folder staat voor elk gebouw beschreven welke maatregelen er nodig zijn om te kunnen aansluiten.

KetelhuisWG gaat graag in gesprek met de bewoners en eigenaren over de maatregelen beschreven in deze folder. Daarom organiseert KetelhuisWG vanaf begin maart gebouwbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan we specifiek stil bij jouw gebouw. We beantwoorden vragen en bespreken de maatregelen. Ook zullen dan de gebouwspecifieke folders, waarin de bevindingen van de onderzoeken en de adviezen staan beschreven,  gepubliceerd en gedeeld worden.

Verder gaan we in het komende jaar per gebouw heel precies uitwerken hoe de warmteleiding in een gebouw aangelegd kan worden. Binnendoor, onderlangs, in een leidingschacht als dat past, door een trappenhuis… Er zijn verschillende opties denkbaar. Ook deze opties bespreken we met de eigenaar en bewoners om tot een goede keuze te komen.


Planning van de gebouwbijeenkomsten 

Vanaf begin maart starten we met de gebouwbijeenkomsten. De planning is als volgt: 

  • Stadsvilla’s: dinsdag 8 maart, 19.30 – 21.00 uur.  Klik hier  voor meer informatie. 
  • Timpaen: woensdag 23 maart. 19:30 – 21:00 uur. Klik hier  voor meer informatie. 
  • Wilhelminapaviljoen: donderdag 31 maart 
  • Weebertoren en Hoefijzer: dinsdag 5 april 
  • Poortgebouw: dinsdag 12 april (onder voorbehoud) 
  • Andreas Paviljoen: donderdag 14 april  (onder voorbehoud) 
  • Gebouw 2-5 (Strookjes) en gebouw 6, 7 en 8: dinsdag 19 april  (onder voorbehoud) 
  • Tweede Constantijn Huygensstraat: donderdag 21 april  (onder voorbehoud) 
  • Paviljoen 1 en Paviljoen 2: datum volgt. Klik hier  voor meer informatie. 

Bewoners krijgen 2 weken van tevoren een uitnodiging in de brievenbus. 

KetelhuisWG

januari 25, 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je bent: