Duurzame stad bijlage bij stadskrant Amsterdam september 2020

De stadskrant Amsterdam van september 2020 heeft een speciale bijlage over de duurzame stad. Voor deze krant werd het KetelhuisWG geïnterviewd.

Klik hier voor de externe link naar de bijlage.

Naast de vele mooie en inspirerende artikelen staat op pagina 7 het volgende artikel over ons KetelhuisWG initiatief.

Energietransitie moet toch sneller kunnen?

Eigen initiatief
Amsterdam werkt toe naar een leefbare stad die draait op schone energie. Een stad waar we bouwen, verwarmen en koken zonder daarmee ook de aarde op te warmen. Daarom wil Amsterdam vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn. Maar voor sommige mensen gaat dit niet snel genoeg. Zij nemen zelf het initiatief om hun huis, gebouw of buurt aan te pakken. Energiecoöperatie KetelhuisWG bijvoorbeeld. Annette Schermer, 1 van de 10 initiatiefnemers, vertelt.

Op het WG-terrein in stadsdeel West wonen veel actieve mensen die graag nieuwe dingen aanpakken en zich inzetten voor een betere buurt. Annette: “Wij vonden dat die hele energietransitie te langzaam ging. We wilden aantonen dat het sneller kan. Daarom hebben we in 2018 de coöperatie opgericht. Ons doel: Het WG-terrein in 2028 klimaatneutraal.”

‘We doen het samen’

“We hebben ervoor gekozen om over te stappen op een warmtesysteem waarbij we de warmte uit oppervlaktewater gebruiken voor de verwarming van onze huizen. Maar dat kan alleen als minstens 75 procent van de bewoners meedoet. Anders is het onbetaalbaar. Maar ja, hoe krijg je zo veel mensen enthousiast? En hoe bereik je iedereen? Dat was onze volgende uitdaging.”

Gemakkelijk

“We proberen het de bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo stonden we in de hallen van de gebouwen met informatie en houden we regelmatig buurtinformatiebijeenkomsten. Elk gebouw heeft een energie-ambassadeur gekregen. We hebben een website gebouwd waar je alles te weten kunt komen over de coöperatie, het warmtesysteem en energie besparen. Via de website kunnen bewoners een bezoek van een energiecoach aanvragen voor besparingsadvies. Die maakt meteen een infraroodfoto van de woning, waarop je kunt zien waar energie weglekt. Daarnaast staat de Aardgasvrij-bus 3 keer in de buurt. Daar kan iedereen zich individueel laten informeren.”
De ledenaantallen nemen toe. “We zijn nu druk bezig om alles financieel rond te krijgen. Als alles goed gaat sluiten we in 2023 het eerste gebouw aan.”

Pagina 7: Duurzame Stad
Publicatiedatum 16-9-2020

Klik hier voor de link naar de krant per stadsdeel

ALV KetelhuisWG 30 september 2020

De ALV van energie coöperatie KetelhuisWG gaat door.

Datum: op woensdagavond 30 september 2020
Tijd: van 19:30 – 21:30
Waar: in de grote aula van het Huygens College
Tweede Constantijn Huygensstraat 31
Let op: Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht vanwege Covid.

We willen dat deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is maar door de Covid maatregelen is dit een moeilijkere opgave dan normaal.

We verzoeken iedereen die de intentie heeft om deze bijeenkomst bij te wonen zich zo snel mogelijk aan te melden.  Voor ons is dit noodzakelijk om de infrastructuur voor deze voornamelijk virtuele bijeenkomst goed op orde te hebben.

Aanmelden bij voorkeur via: Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

De agenda.

De agenda en 2 bijlagen zijn al aan onze leden toegestuurd per email op 16 september. Er volgen nog meer bijlagen die allemaal te vinden zullen zijn via de agenda:
Link naar de agenda: Agenda ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Er zijn 5 belangrijke besluiten die we samen moeten nemen.
Link naar pagina: Vijf te nemen besluiten door de ALV KetelhuisWG

Stemmen en deelnemen.
Hoe gaan we dit doen?

Alleen geregistreerde betalende leden kunnen stemmen.
Er zijn 3 manieren om mee te doen:

Fysiek aanwezig zijn

Virtueel aanwezig zijn

We gaan iedereen de mogelijkheid proberen te bieden om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen door gebruik te maken van een videoverbinding.

 • Leden kunnen stemmen via video
 • Leden kunnen de bijeenkomst volgen via hun computer/tablet/smartphone.
 • Leden kunnen vragen stellen die we live proberen te beantwoorden
 • Hiervoor moet u zich ook eerst aanmelden. Wij sturen u een link toe waarmee u de bijeenkomst virtueel kunt bijwonen.
 • Dit is fijn voor iedereen die bijvoorbeeld in het buitenland is, in quarantaine zit, minder mobiel is, of gewoon liever wil thuisblijven.
 • Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

Stemmen per lokale post

 • Als de videoverbinding te veel gedoe voor u is dan bieden we de mogelijkheid om te stemmen per lokale post.
 • Afhankelijk van de vraag bezorgen we een tablet waarop de ALV terug te zien is. We halen deze weer op met uw stembiljet.
  Let op: we willen de stemming op 2 Oktober sluiten.
 • Formulier aanmelden ALV KetelhuisWG

We hopen dat jullie onze inspanningen voor een duurzaam en aardgasvrij WG-terrein op prijs stellen. We weten dat het kan en we hebben jullie inbreng en steun nodig. Laat je stem horen door mee te doen!

Hartelijke groet,

Energie coöperatie KetelhuisWG
de Kopgroep.

 

KetelhuisWG krant september 2020

We bieden u hierbij de digitale weergave van de krant aan die gedrukt en bezorgd is bij alle buurtgenoten op het WG-terrein.

Veel mensen verzochten ons om een papieren krant. Die is inmiddels dankzij de vele vrijwilligers rondgebracht.  Heel veel dank voor jullie inzet!!

Hierbij de link naar de digitale (pdf) versie: Krant KetelhuisWG

 

Oplossing Rebus

Hierbij de oplossing van de rebus die in krant 1 is gepubliceerd.
We ontvingen 3 inzendingen en deze waren allen goed. Omdat het er maar zo weinig waren verdienen ze allemaal een prijs. Deze zullen vandaag (18.09) bij iedereen bezorgd worden.

Bedankt voor de inzending en heel veel plezier met jullie prijzen!

We hopen natuurlijk de volgende keer op meer inzendingen, medio oktober zal de volgende krant verschijnen dan is er voor iedereen weer een nieuwe kans!

Belangrijkste ALV en presentaties KetelhuisWG 2020

Door de corona maatregelen zijn onze ontwikkelingen uiteraard vertraagd.  Bijeenkomsten en vergaderingen waren fysiek alleen met kleine groepen mogelijk.

Nieuws op de deurmat.

Er is een grote behoefte om iedereen te  betrekken en te informeren. Via deze site en met nieuwsbrieven willen we jullie op de hoogte houden. Van onze leden horen we dat er ook veel behoefte is aan verspreiding van informatie via een krant in de brievenbus.

En ja we zijn ons ervan bewust dat het printen en verspreiden op papier niet de hoofdprijs verdient in milieu vriendelijkheid. We kunnen slechts hopen dat jullie de plannen en artikelen lezen en enthousiast digitaal mee gaan doen met de energie transitie.

Algemene Leden Vergadering op 30 sept. 2020

Voorlopig staat een ALV gepland op woensdagavond 30 september 2020 om 20:30. Zie onze kalender.
Hier gaan we onze plannen presenteren. Iedereen is welkom maar alleen leden van onze coöperatie kunnen stemmen welk voorstel verder uitgewerkt gaat worden.

Wil je stemmen?

Word lid. We hebben een bijdrage van 12 euro nodig om de kosten van je lidmaatschap te dekken.

 

 

Huurdersgroep

Huurders van Stadgenoot op het WG verenig je!

Als lid van de kopgroep Ketelhuis WG en huurder bij Stadgenoot wil ik alle betrokken huurders bij elkaar brengen om ons geluid te laten horen en een stem te hebben in het overlegproces tussen Ketelhuis WG en Stadgenoot. Ik sta volledig achter de missie van Ketelhuis WG voor een duurzame energietransitie op het WG terrein en wil daar mede inhoud aan geven. Ik zie inmiddels ook een positieve houding van Stadgenoot en waardeer hun constructieve opstelling hierin.

Voor Stadgenoot is het belangrijk om te weten dat haar huurders de beoogde energietransitie steunen. Maar ook Ketelhuis WG heeft behoefte te weten wat de specifieke belangen en zorgen van de huurders zijn. Als bewoner op het WG-terrein kun je je sowieso aanmelden als lid van de coöperatie Ketelhuis WG, maar het is ook tijd om ons als huurders te verenigen in een bewonersinitiatief en onze gezamenlijke stem te laten horen.

Meld je aan met je emailadres (en liefst ook woonadres), dan zal in september contact met je opgenomen worden. Tegen die tijd (i.v.m. corona en het aantal belangstellenden) wordt bekeken hoe we het beste met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Goede zomer en tot daarna!

Robert Riede.

 

Informatie bijeenkomst 1 juli 2020 Gebouwmaatregelen

Op 1 juli hebben Aleida Verheus van Tauw en architect Jianho Kwa van Architectenbureau Kwa aan een werkgroep met buurtbewoners voor de eerste keer gepresenteerd wat er aan onze gebouwen zou kunnen of moeten gebeuren om te kunnen genieten van het aquathermiesysteem.

Tien mensen waren fysiek aanwezig en tien mensen online.

Aleida en Jianho hebben laten zien wat er minimaal nodig is en ook hoe er nog veel meer energie bespaard kan worden in de komende jaren. Bijvoorbeeld  door rekening te houden met gepland onderhoud van daken of kelders zullen de kosten lager uitvallen.

Per gebouw bekijken

Het is een eerste plan per gebouw met opties die door Jianho uitgebreid toegelicht werden. Meer dakisolatie nodig? Beglazing naar HR++ en wat levert dit op qua energiebesparing? Spouwmuurisolatie is niet altijd mogelijk voor monumenten tenzij je van binnenuit werkt. Natte kelders zijn voor alle gebouwen een probleem.

Er werd aandachtig geluisterd en Aleida en Jianho hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

Conclusies en volgende bijeenkomsten gebouwen.

Sommige gebouwen kunnen zonder meer worden aangesloten. In andere zijn wat kleine isolatie of warmteafgifte verbeteringen vereist voor een lekker warm huis en in een aantal gevallen ontkomen gebouweigenaren niet aan wat extra maatregelen, voordat comfortabele warmte gegarandeerd kan worden.

Na de zomervakantie gaat KetelhuisWG per gebouw met bewoners praten over de ideeën voor maatregelen en mogelijke aansluitmomenten.

Heel belangrijk is ook hoe huurders en eigenaar-bewoners daarover kunnen meebeslissen -als ze dat willen- nu en in de toekomst.

Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren zijn, als belangrijke partijen, ook bij de gespreksrondes betrokken. De gebouwcontactpersonen van KetelhuisWG ondersteunen daarbij en !WOON adviseert besturen van gemengde VVEs.

Huurders doen mee

De vertegenwoordiging van huurders die mee willen doen in dit plan wordt steeds groter. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen. Ze hebben andere vragen en zorgen. Robert stelt voor om een duidelijke huurdersgroep  te maken.
Hij krijgt veel instemming en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst.

 

winnaars en antwoorden KoningsrondjeWG 2020

De inzendingen van het KoningsrondjeWG 2020 zijn bekeken en de winnaars zijn bekend. De prijzen zijn intussen rondgebracht.

De volgende volwassen deelnemers hebben een prijs gewonnen:

  • Annegeer (poortgebouw)
  • Sjaak en Aleid (Andreascomplex)
  • Josanne en Ingrid (Stasvilla)

De winnaar van de jeugdige deelnemers is geworden Mika (Jacob van Lennepkade). We hebben ook 2 aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan de jongste deelnemers Rein en Sami die wel veel molentjes hebben gevonden maar voor wie de vragen nog een beetje te moeilijk waren.

En dan natuurlijk hieronder de antwoorden op de vragen en de plekken waar de windmolentjes hingen op 27 april j.l.

antwoorden koningsrondjeWG 2020

Koningsrondje 27 april 2020

Doe jij ook mee?

De benodigde informatie over dit koningsrondje incl. antwoordblad en plattegrond is vanaf vandaag  hieronder te vinden. Download de PDF en print hem uit.

opdrachten koningsrondje

Wil je de informatie in je brievenbus ontvangen mail dan naar dit mailadresl

We hopen dat je meedoet!

Veel succes en plezier namens alle kopgroepers van KetelhuisWG,
Annette, Anne Marie, Anoesjka, Benjamin, Hans, Margo, Mechtild, Robert, Ted en Theo