Buurtinformatie bijeenkomst 5 oktober 2020

Het kan: lokale, duurzame én betaalbare energie!

Energiecoöperatie KetelhuisWG is als buurtinitiatief bezig met een plan voor duurzame, lokale en betaalbare energie voor iedereen op en rondom het WG-terrein.

De vorderingen van het plan – met het Jacob van Lennepkanaal in de hoofdrol – presenteren we aan de buurt. U kunt ons vragen stellen over de stand van zaken van het plan en uw mening laten horen.

Wanneer:  maandag 5 oktober 2020 om 19:30.
U bent vanaf 19:15 welkom. De koffie staat klaar.

Waar: in de grote aula van het Huygens College
Tweede Constantijn Huygensstraat 31

Virtueel kunt u ook aanwezig zijn.
U kunt vragen stellen en deelnemen met uw telefoon/tablet/laptop.

Let op: Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht vanwege Covid.

We willen dat deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is maar door de Covid maatregelen is dit een moeilijkere opgave dan normaal. Maximaal 30 personen kunnen fysiek aanwezig zijn.
We verzoeken iedereen die er bij wil zijn zich zo snel mogelijk aan te melden.

Aanmelden. Hoe dan?

Doet u ook mee?
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom.

 

3 antwoorden op “Buurtinformatie bijeenkomst 5 oktober 2020”

 1. Beste Jan,

  Op de ALV en in de buurtinformatiebijeenkomst is het korte antwoord gegeven: in de winter is er een veel groter temperatuurverschil te overbruggen dan een extra paar graden, als je dat met een lucht warmtepomp doet. Als de starttemperatuur al rond de 18 graden is, is de energie die nodig is om naar 70 en 40 graden te komen veel minder dan als je koude lucht van 10 graden of lager moet verwarmen via een lucht warmtepomp.

  We hebben aanvullend op dit antwoord aangeboden een interactieve sessie te organiseren voor de buurtbewoners, die meer over de technische details, technische en financiële efficiëntie willen weten en ideeën willen inbrengen.
  Inmiddels is dat afgestemd met onze technische partner en adviseur. Deze sessie is op 13 januari 2021 gepland. Hopelijk kunnen we dat in een fysieke sessie doen.

  We hopen natuurlijk op jouw bijdrage te kunnen rekenen.

  Namens het KetelhuisWG-team,
  Annette

 2. Ik stel 4 oktober hier een vraag; herhaal die op 5 oktober tijdens de buurtinformatieavond. Het is nu precies een maand geleden. Nog geen antwoord. Jammer !
  In mijn persoonlijke gesprekjes met kopgroep-leden bleek eenieder het een goede, heldere vraag te vinden, maar niemand had het antwoord. Heb ik alle begrip voor. Maar het gaat wel om het “hart van het systeem” of niet soms? Zie de kop uit het Parool.

  Ondertussen ben ik eigenlijk weer een vraag verder. Een vraag waar een kopgroeplid mij op bracht. Het water wat in de winter wordt opgepompt heeft dankzij (?) de TEO en de WKO-opslag al een temperatuur die je niet hoeft te veroorzaken door er veel energie in te stoppen. Dat heeft de zon in de zomer al voor “ons” gedaan.
  Okay. Zover te volgen .
  Maar in de verdere cyclus van het water, speelt die WKO toch geen rol meer? Ofwél soms?
  Immers het water komt met een temperatuur van 15, 16, 17, 18, 19 (?) graden uit de WKO wordt dan door de warmtepompen naar 70 graden opgewarmd en neemt op de terugweg de 40 graden-gebouwen als te verwarmen objecten. Zo ver zo goed.
  Maar als het water dan weer terugkomt bij het beginpunt van de cyclus is het, hoop ik toch minstens nog die 15, 16, 17, 18, 19, warm. Als deze redenering klopt speelt die TEO en WKO alléén een rol in de opstart van de cyclus.
  EN als de vólgende herfst/winter cyclus begint zal het water in het buizenstelsel toch ook niet veel kouder zijn 12, 13, 14, 15, (?).
  Dus ….nog meer reden om mezelf af te vragen of die stap wel zo veel toevoegt gelet op de investeringen die ermee gemoeid zijn.

  Overigens we moeten van het gas af en liefst zo snel mogelijk; GEEN ENKEL MISVERSTAND !
  Maar ik wil dat liefst wel doen met een systeem dat ik kan begrijpen; temeer daar ik er ook mede-eigenaar en gebruiker van wordt.

 3. Het systeem is gebaseerd op het in de zomer onttrekken van enkele graden warmte aan het Jacob v. Lennepkanaal (met TEO), die warmte vervolgens ondergronds opslaat (in WKO). ’s Winters, als je de warmte nodig hebt, het water weer oppompt en langs de Warmtepompen leidt om op te warmen naar 40/70 graden.
  MIJN VRAAG: kunnen we die behoorlijke dure investering van die TEO en de daaraan gekoppelde WKO-opslag niet uit het systeem schrappen ?
  Niet dat ik dat wil, maar leg me uit waarom we dat deel erin moeten houden ?
  Wat is de energetische winst, de CO2-winst, de efficiency-winst en tenslotte de financiële winst over de looptijd van het project (30 jaar ?).
  Het gaat immers maar om een minieme hoeveelheid warmte uitgedrukt in Graden Celcius (3,4,5,6 graden ?) die we in de range van opwarming van 10/15 graden naar resp. 40 tot 70 graden, zogenaamd gratis krijgen.
  Alhoewel, niets is gratis: je bent daarvoor enkele miljoenen kwijt.
  Dit temeer omdat het systeem NIET gebruikt gaat worden voor het omgekeerde: koeling, waarbij de winst (het verschil tussen warm en koud) wel degelijk aanzienlijk is en waarvoor het juist bijzonder geschikt schijnt te zijn.

  Ik heb nu verschillende rapporten bestudeerd w.o.:
  * Handreiking Aquathermie; van Stowa en
  * RAPPORT | BUSINESS CASE INTEGRALE AANPAK TEO EN KLIMAATADAPTATIE IN AMERSFOORT SCHOTHORST van IF Technology Creating Energie

  Nergens vind ik hoe dat precies zit omdat alle rapporten nogal, m.i. kritiekloos, adepten zijn van de aquathermie- theorie.
  In het laatstgenoemde rapport staat op blz 12/42 een tabel waarin, althans in geld uitgedrukt het maar beperkt uitmaakt, althans in dat project.

  Geef mij en de andere leden/leken op ons WG terrein het overtuigende verhaal waarom we met het JL-kanaal aan de slag móéten. NIET omdat het zo tot de verbeelding spreekt, maar omdat het ons zo veel op gaat leveren.

Reacties zijn gesloten.