Aquathermie om de buurt te verwarmen. Meer over de techniek te weten komen?

Heb je vragen over de aquathermie voor de verwarming van de WG-buurt?

Op woensdagochtend 13 januari van 10:00 – 12:00 uur zullen

  • Henk Dijkstra van DVP Smart Concepts
  • Jeroen de Jong van Baas
  • Ron Lemmen van Kuijpers
  • Stefan Mol van Waternet

uw vragen beantwoorden in een Teams-vergadering.

We nodigen je van harte uit om alle vragen die je nog hebt over het verwarmen van onze buurt met warmte uit het Jacob van Lennepkanaal te komen stellen.

Meld je aan via onze contact pagina. Je ontvangt 1 dag voor de bijeenkomst een link voor deelname, Die link zal dan ook op deze pagina te vinden zijn: Link naar de online sessie
(Je kunt niet anoniem deelnemen. Geef je naam op om toegelaten te worden.)

Intentieverklaring samen werken aan duurzame werkgelegenheid

Energiecoöperatie KetelhuisWG is mede ondertekenaar van de intentieverklaring op 17 november 2020 waarbij we met bedrijven, scholen en gemeente gaan samen werken aan duurzame werkgelegenheid.

Tijdens de digitale ondertekening onderkenden alle partijen dat het van groot belang is dat er meer (vooral technisch geschoolde) vakmensen worden opgeleid en aan de slag gaan.

De intentieverklaring is ondertekend door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC), Alliander, Vattenfall, Leden van het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek groot Amsterdam (ASTA: de Technologiecoalitie Noord-Holland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME, FNV, Wij Techniek, OOM en A+O-Metalektro en de Vakschool Technische Installaties), Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Flevoland, Metabolic, De Gezonde Stad, Jonge Klimaatbeweging, Duurzaamheid.nl (Anne-Marie Rakhorst), De Groene Grachten, Rooftop Revolution, Green Light District, en Energiecoöperatie Ketelhuis WG.

Dit is de link naar het persbericht.

En een link naar het pakket van maatregelen van de Gemeente Amsterdam

Aquathermie special Pakhuis de Zwijger terugkijken

Volgens berekeningen van Waternet kunnen 60% van alle Amsterdamse woningen in 2040 worden verwarmd met oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.

Is aquathermie het geheime wapen om de stad van het aardgas af te helpen? Pakhuis De Zwijger verzorgde hier een livecast over op 19 november 2020 in hun zeer informatieve reeks ‘De Energietransitie’.

Annette Schermer zat virtueel aan tafel om mee te praten over de wijze waarop KetelhuisWG de Wilhelmina Gasthuis-buurt op basis van warmte uit het Jacob van Lennepkanaal wil gaan verwarmen.

Kijk de livecast terug via deze link.

Verslag van de ALV KetelhuisWG op 30 september 2020

Ter afsluiting van het zeer uitgebreide traject begonnen in 2019 waarbij we samen met onze technische partners, alle stakeholders en geïnteresseerde leden onderzocht hebben welke mogelijkheden er uitgewerkt kunnen worden voor een betaalbaar, lokaal en duurzaam energiesysteem voor het WG-terrein, willen wij onze leden informeren.

Ondanks de beperkingen die Covid ons allemaal oplegt hebben we deze bijeenkomst door laten gaan. Er zijn maximaal 30 fysieke aanwezigen en we hebben via Teams nog ruim 30 deelnemers.

De ruim 60 deelnemers hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de volgende 5 besluiten:

  1. Maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt.
  2. De gesprekken met Baas & Kuijpers te starten over voorwaarden aan de samenwerking. Waternet steunt ons hierin. Zowel Stadgenoot en Waternet namen deel in de selectiecommissie voor een technische partner.
  3. Het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.
  4. De aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten.
  5. Het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie, waarin energie coöperatie KetelhuisWG en het energiebedrijf KetelhuisWG worden onderscheiden.

De video aanwezigheid via Teams is een serieuze uitdaging waarbij wij zeer veel dank verschuldigd zijn aan de vrijwillige hulp van Paul uit het Andreas paviljoen voor de technische ondersteuning. ***

Datum: Woensdagavond 30 september 2020 om 19:30
Locatie: Aula Huygens College

De belangrijkste stukken:

Link naar de agenda van deze vergadering en toegestuurde stukken (pagina)
Link naar de powerpoint presentatie (pdf)

Het videoverslag

De videoregistratie van de bijeenkomst biedt het meest complete verslag wat je van een vergadering kunt maken. Bij de videoregistratie lopen helaas af en toe de technici in beeld, maar de vergadering is verder goed te volgen.

De video is in 2 delen gesplitst: voor de pauze en na de pauze.
Als u op zoek bent naar toelichting bij de presentatie dan geeft de video ook weer het meeste houvast.

Aldus opent onze voorzitter Ted na wat technische strubbelingen om 19:45 de vergadering met enkele hartelijke welkomstwoorden. De vastgestelde agenda gaat gevolgd worden.

Deel 1

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 1

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-18:40Technici nog druk bezig  
15:00-18:40Welkomst woorden Ted1 t/m 4 
18:40 – 42:00Annette presentatie5 t/m 19 
42:00 – 46:00Filia presenteert ToekomsthuisWG20 
46:00 – 1:05:00Ted presenteert technische partner21 t/m 26 
1:05:00 – 1:30:00Theo: Bankable business case
en Organisatie, financiering
27 t/m 36 
 Pauze  

Deel 2

Na de pauze: Deel 2 van de vergadering

De belangrijkste momenten in de vergadering, Deel 2

TijdstipWat zien we hierPagina
0:00-6:00Technici nog druk bezig, pauze  
6:00-11:45Ted licht besluiten kort toe
en geeft ruimte voor vragen
  
11:45 – 38:00Vragen worden gesteld uit de zaal
en worden beantwoord door Ted, Annette
  
38:00 – 43:00Vragen worden online gesteld.
Technisch lastig te volgen. Theo beantwoord. *
  
43:00 – 48:00Stemming van 5 besluiten voorgezeten door Ted **42 t/m 46 
49:00 – 52:40Jaarstukken gepresenteerd door Hans
Verzoek instellen kascommissie
47 t/m 51 
 Afsluiting van de vergadering door Ted
met dank en applaus
  

*In verband met de privacy van de deelnemers moesten enkele momenten geblurd/gemute worden. Als we toch nog mensen of namen tonen van mensen die dit niet willen dan halen we dit uiteraard zo snel mogelijk weg: stuur ons een mailtje via contact.

**Online stemmen kon ook door een mailtje te sturen en op een speciale pagina voor leden.
Besluit 2 leidde tot verdere vragen die we de komende weken verder willen beantwoorden. In principe zijn alle besluiten met een ruime meerderheid aangenomen door de leden.

Naschrift en dankzeggingen

De eindrapportage waar ongelooflijk veel uren in zitten is begin oktober aangeboden aan de Gemeente Amsterdam. Voor deze eindrapportage is een aparte pagina gemaakt:

Link naar de eindrapportage KetelhuisWG oktober 2020.

Buitengewoon veel dank voor onze actieve leden en iedereen die geholpen heeft om dit bijzondere project mogelijk te maken door inspiratie, feedback, steun, reactie, denkwerk, input, bijdragen, schrijfwerk, ondersteuning, pizza’s, bijval, support, inbreng, expertise,..
*** Paul willen we ongevraagd nog in het zonnetje zetten met een link. Voor de kosteloze inbreng van hun expertise en middelen.

We zijn alweer op weg naar de volgende stap in dit proces:
Lees verder op : Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

 

Rapportage KetelhuisWG oktober 2020

Hier komt de rapportage aan de Gemeente Amsterdam.
Intern heet het een eindrapportage omdat hiermee een periode van anderhalf jaar onderzoek, detaillering, verkenningen en verbeteringen afgesloten wordt.

Maar dit is voor KetelhuisWG het begin van iets groters:
Proeftuin subsidie KetelhuisWG toegekend

Dankzij deze verkenning hebben we een uitstekend beeld gekregen van de mogelijkheden om ons terrein te voorzien van een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem.

We willen de afnemers van deze energie op de eerste plaats hebben. Dat zijn de bewoners, werkenden, eigenaren en huurders op het WG-terrein. Dankzij hun konden we aan tafel plaatsnemen bij de private en niet-private organisaties die aanwezig zijn op ons terrein.


Rijksbijdrage programma Aardgasvrije Wijken toegekend

AquathermieOppervlaktewater

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat het ministerie €7,7 miljoen bijdraagt aan de uitvoering van ons KetelhuisWG project voor een lokaal, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Dat wij als bewoners zelf het initiatief hebben genomen en zelf willen beslissen maakt ons project prijzenswaardig.

Verder vindt het ministerie de voorgestelde aquathermie techniek met midden temperatuur warmtenet en het aansluiten zonder of met minimale gebouwmaatregelen interessant.

De gemeente Amsterdam heeft ons plan omarmd.  Wij zijn erg blij dat onze inzet beloond wordt met een serieuze bijdrage om te laten zien dat deze techniek ons terrein kan verduurzamen door gebruik te maken van lokale energie bronnen.

Alle dank gaat uit naar aan onze leden!
Dit hebben we samen mogelijk gemaakt.
Ben je ook al lid? Doe mee!

 

Nieuwlinks:

Link naar Nieuwsbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken

Link naar Nieuwsbericht Gemeente

Link naar tweede artikel Parool

Link naar eerste artikel Parool

Link naar Kamerbrief en Selectielijst

Buurtinformatie bijeenkomst 5 oktober 2020

Het kan: lokale, duurzame én betaalbare energie!

Energiecoöperatie KetelhuisWG is als buurtinitiatief bezig met een plan voor duurzame, lokale en betaalbare energie voor iedereen op en rondom het WG-terrein.

De vorderingen van het plan – met het Jacob van Lennepkanaal in de hoofdrol – presenteren we aan de buurt. U kunt ons vragen stellen over de stand van zaken van het plan en uw mening laten horen.

Wanneer:  maandag 5 oktober 2020 om 19:30.
U bent vanaf 19:15 welkom. De koffie staat klaar.

Waar: in de grote aula van het Huygens College
Tweede Constantijn Huygensstraat 31

Virtueel kunt u ook aanwezig zijn.
U kunt vragen stellen en deelnemen met uw telefoon/tablet/laptop.

Let op: Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht vanwege Covid.

We willen dat deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is maar door de Covid maatregelen is dit een moeilijkere opgave dan normaal. Maximaal 30 personen kunnen fysiek aanwezig zijn.
We verzoeken iedereen die er bij wil zijn zich zo snel mogelijk aan te melden.

Aanmelden. Hoe dan?

Doet u ook mee?
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom.

 

Stemmen per besluit ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Tot medio 4 oktober 2020 is stemmen mogelijk via dit formulier.

Doordat zowel fysieke als virtuele deelnemers hun stem uit konden brengen bieden we hierbij de mogelijkheid – voor leden- om hun stem te bestendigen.

Probeer het uit!
Je kunt hier ook aanvullingen of opmerkingen plaatsen.

Stem uitbrengen ALV KetelhuisWG 30 september 2020

Met dit formulier kun je je stem uitbrengen voor de vijf punten die op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van KetelhuisWG op woensdagavond 30 september 2020 om 19:30 in stemming gebracht zijn.

Mogelijk was je virtueel aanwezig en heb je het moment van stemmen niet goed kunnen volgen.

Belangrijk! We gebruiken je email adres om te bepalen of je geregistreerd bent als lid en dus of je stem formeel meetelt.
Telefoonnummer wat we alleen gebruiken voor vragen bij dit formulier. Alleen de getallen invullen van je nummer.
Alleen geregistreerde leden kunnen stemmen. En je moet wel wonen of werken op het WG-terrein. De betaling van je contributie maakt je registratie compleet.

Hier komen de vijf besluiten

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar pagina: VIJF TE NEMEN BESLUITEN ALV


1. Stemt de ALV in met het maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt?

Geef je keuze voor besluit 1: *

2. Stemt de ALV in met het advies van de kopgroep om in gesprek te gaan met de potentieel technische partner over voorwaarden aan de samenwerking?
Waternet en Stadgenoot ondersteunen dit advies.

Maak je keuze voor besluit 2: *

3. Stemt de ALV in met het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren?
Deze gesprekken gaan over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.

Maak je keuze voor besluit 3: *

4. Stemt de ALV in met de aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten?

Maak je keuze voor besluit 4: *

5. Stemt de ALV in met het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie?

Maak je keuze voor besluit 5: *

Veel dank voor je deelname. Ondanks de corona maatregelen willen we iedere stem horen!